Till Trafikverket,
Skulle vilja ha lönestatistik för 2022 eller 2021 för anställda inom sektionen elkraftssystem

Med vänlig hälsning, Anders

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, The Swedish Transport Administration

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
lönestatistik för 2022 eller 2021 för anställda inom sektionen
elkraftssystem" har fått ärendenummer TRV 2022/125207.
Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen: upp till 9 sidor/filer är
avgiftsfria, 50 kronor för den 10:e sidan/filen och därutöver 2 kronor per
sida/fil.
Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Hej!

Vi har ingen sektion som heter Elkraftsystem men en sektion som heter
System under en enhet som heter Elkraft så tänkte om det kanske är den som
du menar.

Jag bifogar här en lönelista för de medarbetarna som arbetar där och
lönerna är gällande nu.

 

Om det var något annat du efterfrågade så hör av dig igen.

 

 

 

Ditt ärende är nu avslutat hos oss.

Mvh Madeleine Danerhag
HR-support