Till Region Halland, jag begär ut lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet

Med vänlig hälsning, Marie

Till Region Halland,
Jag väntar på på svar gällande lönestatistik för anställda Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet . Svar förväntades enligt lag 11 november 2022.

Med vänlig hälsning,

Marie Andersson

Region Halland

2 Attachments

Rubrik: Lönelista
Ärendetyp: Lönefråga, Lönesupport, medarbetare

Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, jag begär ut
lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet Med vänlig
hälsning, Marie
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2597 e-postadress] Är [Region Halland e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Halland? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.

Svar: Hej Marie,

Bifogar begärda löneuppgifter på gymnasielärare.

Du kan lämna svar i ärendet genom att besvara detta mail. Bifoga
eventuella filer.
OBS! Ändra ej mailets rubrik när du svarar.

Med vänlig hälsning
Jessica Norén

Gemensam administrativ service
Regionservice

TFN: 010-47 619 00
Besöksadress: Skånegatan 59, 302 38 HALMSTAD
[1]www.regionhalland.se

References

Visible links
1. www.regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/

Region Halland

1 Attachment

Rubrik: Lönelista
Du beskrev ditt ärende så här: Till Region Halland, jag begär ut
lönestatistik för Gymnasielärare på Munkagårdsgymnasiet Med vänlig
hälsning, Marie
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2597 e-postadress] Är [Region Halland e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Halland? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.

Handläggare (Jessica Norén): Hej Marie,

Bifogar begärda löneuppgifter på gymnasielärare.

Ditt ärende är åtgärdat och avslutat. Anser ni att ärendet inte är löst
går det bra att svara på detta mail.

Med vänlig hälsning
Jessica Norén

Gemensam administrativ service
Regionservice

TFN: 010-47 619 00
Besöksadress: Skånegatan 59, 302 38 HALMSTAD
[1]www.regionhalland.se
Så behandlar Region Halland dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se/dataskydd

References

Visible links
1. www.regionhalland.se
http://www.regionhalland.se/