Till Stockholms stad,
Aktuella löner på anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.

Med vänlig hälsning,

Rinkeby-Kista

Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen, Stockholm city

Hej,

Till HR-avdelningen för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Yvonne Wennström
HR-administratör

Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen
Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 3 juni 2022 08:32
Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rinkeby-Kista <[Registrators #1392 e-postadress]>
Skickat: den 2 juni 2022 20:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Aktuella löner på anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.

Med vänlig hälsning,

Rinkeby-Kista

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1392 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SD01 info, Stockholm city

3 Attachments

Hej!

Vi har tagit emot er begäran. Vi återkommer så snart vi kan.

Trevlig helg!

 

 

Med vänliga hälsningar

Julia Jonsson
arkivarie/registrator

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen 
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049, 164 07 Kista
Telefon: 08-508 01 000
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

[1]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

Följ Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i sociala medier för nyheter och
information

[2]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...  
  [3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [5]stockholm.se/dataskydd

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[e-postadress]>
Skickat: den 3 juni 2022 11:26
Till: Funktion SD01 info <[e-postadress]>
Kopia: [Registrators #1392 e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista
Dagliga verksamheter

 

Hej,

 

Till HR-avdelningen för vidare hantering.

 

Med vänlig hälsning

 

Yvonne Wennström

HR-administratör

 

Stadsledningskontoret

Personalstrategiska avdelningen

Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm

 

E-post: [6][e-postadress]

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[7][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 3 juni 2022 08:32

Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[8][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista
Dagliga verksamheter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Rinkeby-Kista <[9][Registrators #1392 e-postadress]>

Skickat: den 2 juni 2022 20:21

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista Dagliga
verksamheter

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

Aktuella löner på anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Rinkeby-Kista

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[11][Registrators #1392 e-postadress]

 

 

 

Är [12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

 

[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. https://www.instagram.com/rinkebykista/
3. https://www.facebook.com/rinkebykista.sdf/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. http://www.stockholm.se/dataskydd
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[Registrators #1392 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #1392 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers

Funktion SD01 info, Stockholm city

4 Attachments

Hej!

Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga
verksamheter.

 

 

Med vänliga hälsningar

Julia Jonsson
arkivarie/registrator

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen 
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049, 164 07 Kista
Telefon: 08-508 01 000
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

[1]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

Följ Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i sociala medier för nyheter och
information

[2]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...  
  [3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [5]stockholm.se/dataskydd

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[e-postadress]>
Skickat: den 3 juni 2022 11:26
Till: Funktion SD01 info <[e-postadress]>
Kopia: [Registrators #1392 e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista
Dagliga verksamheter

 

Hej,

 

Till HR-avdelningen för vidare hantering.

 

Med vänlig hälsning

 

Yvonne Wennström

HR-administratör

 

Stadsledningskontoret

Personalstrategiska avdelningen

Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm

 

E-post: [6][e-postadress]

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[7][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 3 juni 2022 08:32

Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[8][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista
Dagliga verksamheter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Rinkeby-Kista <[9][Registrators #1392 e-postadress]>

Skickat: den 2 juni 2022 20:21

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner Rinkeby-Kista Dagliga
verksamheter

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

Aktuella löner på anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Rinkeby-Kista

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[11][Registrators #1392 e-postadress]

 

 

 

Är [12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

 

[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. https://www.instagram.com/rinkebykista/
3. https://www.facebook.com/rinkebykista.sdf/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. http://www.stockholm.se/dataskydd
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[Registrators #1392 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #1392 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers