Till Göteborgs stad,

Hej. Jag begär härmed ut löner för titlar fastighetssamordnare Och Säkerhetsamordnare inom samtliga förvaltningar

Med vänlig hälsning,

Mr Peter

The City of Gothenburg

Hej

Tack för att du kontaktar Göteborgs Stad.

Jag har vidarebefordrat din begäran till stadsledningskontoret och de
kommer att svara direkt till dig.

Önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar
Isabelle
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad
Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-57635-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad
Till Göteborgs stad,
Hej. Jag begär härmed ut löner för titlar fastighetssamordnare Och
Säkerhetsamordnare inom samtliga förvaltningar
Med vänlig hälsning,
Mr Peter
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2615 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Anders Hedenquist,

Enligt önskemål.

 

2022-11
Befattning: Fastighetssamordnare
Förvaltning Månadslön
160 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 36 500 kr
160 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 35 550 kr
560 Kretslopp och Vattennämnden 41 900 kr
560 Kretslopp och Vattennämnden 41 600 kr
690 Kulturnämnden 48 400 kr
690 Kulturnämnden 47 700 kr
800 Miljö- och klimatnämnden 34 600 kr
800 Miljö- och klimatnämnden 33 900 kr
800 Miljö- och klimatnämnden 33 900 kr
800 Miljö- och klimatnämnden 31 600 kr
Befattning: Säkerhetssamordnare 
Förvaltning Månadslön
161 Nämnden för funktionsstöd 38 000 kr
161 Nämnden för funktionsstöd 32 250 kr
163 Socialnämnd Nordost 41 700 kr
230 Lokalnämnden 44 500 kr
230 Lokalnämnden 43 000 kr
393 Idrotts- och föreningsnämnden 47 700 kr
560 Kretslopp och Vattennämnden 43 900 kr
608 Förskolenämnden 38 700 kr
690 Kulturnämnden 41 700 kr

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Anders Hedenquist

Planeringsledare

 

GÖTEBORGS STAD

Stadsledningskontoret

 

Telefon: 031-368 00 56

E-post: [1][e-postadress]

Postadress: 404 82 Göteborg

Besök: Gustaf Adolfs Torg 4 A

Webbadress: goteborg.se

 

Från: Anders Hedenquist
Skickat: den 23 november 2022 09:31
Till: Lena Albinsson <[e-postadress]>;
Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad

 

Jag svarar.

 

Från: Lena Albinsson <[2][e-postadress]>
Skickat: den 23 november 2022 08:37
Till: Anders Hedenquist <[3][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad

 

Kan du ta ut och avidentifiera dvs ej namn eller pers nr med och svara
frågeställaren?

 

 

Lena Albinsson

Avdelningschef uppföljning uppsikt

 

GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret,

Telefon: 031-368 01 07 | Mobil: 0705-61 12 71
E-post: [4][e-postadress]

 

Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4 A
Webbadress: [5]www.goteborg.se

 

Från: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[6][e-postadress]>
Skickat: den 23 november 2022 08:33
Till: Lena Albinsson <[7][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad

 

Hej,

Kan ni hjälpa till med denna begäran?

 

Med vänliga hälsningar

 

Diariet

GÖTEBORGS STAD

Stadsledningskontoret

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: [8][e-postadress]

Postadress: 404 82 Göteborg

Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A

[9]www.goteborg.se

 

 

 

Från: Isabelle Karlsson
<[10][e-postadress]> För
[11][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
Skickat: den 23 november 2022 08:28
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret
<[12][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad

 

Detta mejl har kommit till kontaktcenter via e-postadressen
[13][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] eller via synpunkt- och kontaktformuläret på
goteborg.se. E-post och andra skrivelser från allmänheten ska besvaras
skyndsamt.

Vi har inte svaret på frågan och ber er att svara direkt till
frågeställaren.

Svar ska skickas till: [14][Registrators #2615 e-postadress]

Vänliga hälsningar
Isabelle
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
telefon:  031-365 00 00
e-post: [15][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]

1. *** Information från vår synpunktshantering ***
Ärendet inkom till Konsument och medborgarservice 2022-11-22
RUBRIK: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad
BESKRIVNING: Till Göteborgs stad,

Hej. Jag begär härmed ut löner för titlar fastighetssamordnare Och
Säkerhetsamordnare inom samtliga förvaltningar

Med vänlig hälsning,

Mr Peter

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[16][Registrators #2615 e-postadress]

Är [17][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen
till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller
uppmärksamma det till [18][e-postadress]:
[19]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
eborgs_stad__;!!D7T54aRJsb59!D1md3Cgh6ik5XBxi2XDfEUats0qC2ic1k1yp2_oHDsGfYAByQyF
hHu4aPD24H_oao4DV5uZuUNQk0k_DOl_-kGpbcjTIMCYj6Eg-$ [handlingar[.]se]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[20]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
b59!D1md3Cgh6ik5XBxi2XDfEUats0qC2ic1k1yp2_oHDsGfYAByQyFhHu4aPD24H_oao4DV5uZuUNQk
0k_DOl_-kGpbcjTIMGo7Ua65$ [handlingar[.]se]

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
EPOST: "Mr Peter" <[21][Registrators #2615 e-postadress]>
ÅTERKOPPLING ÖNSKAS VIA: Epost

2. *** Synpunktslämnarens ursprungliga text ***

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löner på kommunnivå inom
Göteborgsstad
Till Göteborgs stad,
Hej. Jag begär härmed ut löner för titlar fastighetssamordnare Och
Säkerhetsamordnare inom samtliga förvaltningar
Med vänlig hälsning,
Mr Peter
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[22][Registrators #2615 e-postadress]
Är [23][Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [24][e-postadress]:
[25]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[26]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
[handlingar[.]se]
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.goteborg.se/
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.goteborg.se/
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[Registrators #2615 e-postadress]
15. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
16. mailto:[Registrators #2615 e-postadress]
17. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
18. mailto:[e-postadress]
19. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
20. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
21. mailto:[Registrators #2615 e-postadress]
22. mailto:[Registrators #2615 e-postadress]
23. mailto:[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
24. mailto:[e-postadress]
25. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...
26. https://urldefense.com/v3/__https:/handl...