Löner på förvaltningsnivå

Currently waiting for a response from Varbergs Bostads AB, they should respond promptly and normally no later than (details).

Till Varbergs Bostads AB,

Jag önskar få ta del av löner på Förvalningsnivå samt ledningsgrupp

Med vänlig hälsning,

Mr Peter