Till Stockholms stad,
Jag skulle vilja få ut lönelistor för trafikkontorets avdelning park och stadsmiljö

Med vänlig hälsning,
Nicklas Centring

Funktion TK HR, Stockholm city

1 Attachment

Hej!

Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad.

Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna är således offentliga och ska lämnas ut. Se bifogad lönelista i PDF.

Med vänlig hälsning

Maria Sahlin
Trafikkontoret, Administration, HR
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nicklas Centring <[Registrators #1311 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2022 23:56
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor trafikkontoret avd park och stadsmiljö

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja få ut lönelistor för trafikkontorets avdelning park och stadsmiljö

Med vänlig hälsning,

Nicklas Centring

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1311 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------