Lönelistor Trafikkontoret

Gunilla Brogren made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stockholms stad,
Hej, jag skulle vilja ha lönelistor för Trafikkontorets avdelning Trafikplanering och Infrastruktur

Med vänlig hälsning,
Gunilla

Funktion TK HR, Stockholm city

1 Attachment

 Hej!

Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad.
Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna är således offentliga och ska lämnas ut. Se bifogad lönelista i PDF.

 
Med vänlig hälsning

Maria Sahlin
Trafikkontoret, Administration, HR

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Brogren <[Registrators #1253 e-postadress]>
Skickat: den 14 december 2021 12:08
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor Trafikkontoret

Till Stockholms stad,

Hej, jag skulle vilja ha lönelistor för Trafikkontorets avdelning Trafikplanering och Infrastruktur

Med vänlig hälsning,

Gunilla

-------------------------------------------------------------------