Till Stockholms stad,
Hej, jag skulle vilja ha lönelistor för Trafikkontorets avdelning Trafikplanering och Infrastruktur

Med vänlig hälsning,
Gunilla

Funktion TK HR, Stockholm city

1 Attachment

 Hej!

Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad.
Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna är således offentliga och ska lämnas ut. Se bifogad lönelista i PDF.

 
Med vänlig hälsning

Maria Sahlin
Trafikkontoret, Administration, HR

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Brogren <[Registrators #1253 e-postadress]>
Skickat: den 14 december 2021 12:08
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor Trafikkontoret

Till Stockholms stad,

Hej, jag skulle vilja ha lönelistor för Trafikkontorets avdelning Trafikplanering och Infrastruktur

Med vänlig hälsning,

Gunilla

-------------------------------------------------------------------