We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Nelly Bärgård please sign in and let everyone know.

Lönelistor för grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen

We're waiting for Nelly Bärgård to read recent responses and update the status.

Till Stockholms stad,
Jag önskar att ta del av lönelistor för lärare F-3 i skärholmen. Speciellt Västerholm och Botkyrka friskola f-9. Jag vill enbart ha uppgifter kring de utbildade lärarna.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[Registrators #2607 e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2022 16:03
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att ta del av lönelistor för lärare F-3 i skärholmen. Speciellt Västerholm och Botkyrka friskola f-9. Jag vill enbart ha uppgifter kring de utbildade lärarna.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2607 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF P-DIABAS,

1 Attachment

Hej Nelly

 

Västerholmsskolan och Botkyrka friskola f-9 är inte någon av Stockholms
stads kommunala skolor, vi kan endast ta fram listor för de skolor som
tillhör kommunen.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2022 16:18
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för
grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen

 

Hej!

 

För besvarande.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Registraturet

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830

E-post: [4][e-postadress]

[5]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 november 2022 16:16
Till: Funktion UTBF Registrator
<[7][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för
grundskolor lågstadielärare F-3 i skärholmen

 

Hej,

Se ytterligare en begäran nedan.

Vänliga hälsningar,
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[9][Registrators #2607 e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2022 16:03
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor för grundskolor
lågstadielärare F-3 i skärholmen

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag önskar att ta del av lönelistor för lärare F-3 i skärholmen. Speciellt
Västerholm och Botkyrka friskola f-9. Jag vill enbart ha uppgifter kring
de utbildade lärarna.

Med vänlig hälsning,

Nelly Bärgård

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[11][Registrators #2607 e-postadress]

Är [12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. http://start.stockholm/
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #2607 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #2607 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Nelly Bärgård please sign in and let everyone know.