Till Stockholms stad,
jag ber om lönelista för anställda på Vuxenutbildning Järva, SFI/Komvux under Stockholms stad på Bredbyplan 36.

Med vänlig hälsning,

KRISTOFFER Ö

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej!

Vi har tagit emot din begäran.

För frågor avseende löner för anställda på Vuxenutbildningen hänvisar till Arbetsmarknadsförvaltningen,

Du kan skicka din begäran till: [e-postadress]

Stadsledningskontoret har inga handlingar att lämna ut avseende din begäran. Stockholms stad är vidare indelad i olika stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Varje nämnd räknas som en egen myndighet och har eget ansvar för utlämnandefrågor.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: KRISTOFFER Ö <[Registrators #1424 e-postadress]>
Skickat: den 4 augusti 2022 11:47
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Vuxenutbildning Järva

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

jag ber om lönelista för anställda på Vuxenutbildning Järva, SFI/Komvux under Stockholms stad på Bredbyplan 36.

Med vänlig hälsning,

KRISTOFFER Ö

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1424 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------