Lönelista utifrån yrkestitel Ekonomi, Rinkeby-Kista

Anna made this Freedom of Information request to Rinkeby-Kista municipal district administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning,
He,j jag vill begära ut lönelistan för ekonomiavdelningen utifrån yrkestitel.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Anna

Funktion SD01 info, Rinkeby-Kista municipal district administration

Hej!
Jag har vidarebefordrat din begäran till vår HR avdelning för vidare hantering och återkoppling.

Med vänliga hälsningar
Gabriella Åberg
Biträdande registrator/Administrativ assistent
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen 
Borgarfjordsgatan 14 Box 7049, 164 07 Kista, Stockholm
Telefon: 08-508 01 000
E-post: [Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #1291 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 18:47
Till: Funktion SD01 info <[Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista utifrån yrkestitel

Till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning,

He,j jag vill begära ut lönelistan för ekonomiavdelningen utifrån yrkestitel.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Anna

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1291 e-postadress]

Är [Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SD01 info, Rinkeby-Kista municipal district administration

Hej Anna!

Här kommer de uppgifter du efterfrågat framplockade av vår HR avdelning.

Enhet Befattning Totallön
Ekonomienheten Redovisansvarig 42000
Ekonomienheten Controller 45800
Ekonomienheten Controller 45000
Ekonomienheten Controller 52000
Ekonomienheten Controller 51700
Ekonomienheten Ekonom 36500
Ekonomienheten Controller 46000
Ekonomienheten Ekonomiadm 38400

Med vänliga hälsningar
Gabriella Åberg
Biträdande registrator/Administrativ assistent
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen 
Borgarfjordsgatan 14 Box 7049, 164 07 Kista, Stockholm
Telefon: 08-508 01 000
E-post: [Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #1291 e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 18:47
Till: Funktion SD01 info <[Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista utifrån yrkestitel

Till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning,

He,j jag vill begära ut lönelistan för ekonomiavdelningen utifrån yrkestitel.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Anna

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1291 e-postadress]

Är [Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------