We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Abel P. please sign in and let everyone know.

Lönelista Trafikkontoret staben

We're waiting for Abel P. to read recent responses and update the status.

Till Stockholms stad,

Hejsan,

Jag skulle vilja ha en sammanställning av löner på avdelningen Stab på Trafikkontoret för Stockholms stad. Om möjligt gärna med en indelning som visar den enhet som personerna på avdelningen tillför.

Med vänlig hälsning,
Abel Persson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till trafikkontoret.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Abel P. <[Registrators #2612 e-postadress]>
Skickat: den 20 november 2022 11:26
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Trafikkontoret staben

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hejsan,

Jag skulle vilja ha en sammanställning av löner på avdelningen Stab på Trafikkontoret för Stockholms stad. Om möjligt gärna med en indelning som visar den enhet som personerna på avdelningen tillför.

Med vänlig hälsning,

Abel Persson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2612 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion TK HR, Stockholm city

1 Attachment

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion TK HR <[e-postadress]>
Skickat: den 22 november 2022 08:59
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Trafikkontoret staben

Hej!

Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad.

Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna är således offentliga och ska lämnas ut. Se bifogad lönelista i PDF.
 
 
Med vänlig hälsning

Maria Sahlin
Trafikkontoret, Administration, HR
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 21 november 2022 08:40
Till: Funktion TK Trafikkontoret <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Trafikkontoret staben
Prioritet: Hög

Hej,

Översänder en begäran till er.

Vänliga hälsningar,
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Abel P. <[Registrators #2612 e-postadress]>
Skickat: den 20 november 2022 11:26
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Trafikkontoret staben

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hejsan,

Jag skulle vilja ha en sammanställning av löner på avdelningen Stab på Trafikkontoret för Stockholms stad. Om möjligt gärna med en indelning som visar den enhet som personerna på avdelningen tillför.

Med vänlig hälsning,

Abel Persson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2612 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Abel P. please sign in and let everyone know.