Till Utbildningsförvaltningen,

Hej.
Jag vill ha ut lönelistor för Sjöviksskolan, Årsta skolgränd.

Med vänlig hälsning,
Susannah N.

Funktion UTBF P-DIABAS, Utbildningsförvaltningen

2 Attachments

Hej

 

Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite
eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig
tillhörighet kan påverka tidplanen för utbetalning av ny lön, men alla
löner gäller from 1 april när de väl kommer);

 

- en del har fått ny lön på aprillönen

- lärarnas och Kommunals avtalsområden får ny lön på majlönen
(tillgängliga i början av juni)

- skolsköterskorna får ny lön på junilönen (tillgänglig i början av
augusti)

 

Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till
externa e-postadresser. Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi
skicka en utskriven lista till valfri postadress alternativt kan du hämta
listan i vår reception här på Hantverkargatan 2F. Upp till 9 sidor är
kostnadsfritt, därefter tillkommer en avgift. Har du en anställning i
Stockholms stad kan vi skicka listan via e-post till din arbetsmail.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

Från: Funktion UTBF Registrator <[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 9 maj 2022 08:33
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor grundskolan.

 

Hej!

 

För besvarande.

 

Med vänlig hälsning

Registraturet

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830

E-post: [4][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]

[5]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stad

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Suss N <[6][Registrators #1328 e-postadress]>
Skickat: den 9 maj 2022 06:43
Till: Funktion UTBF Registrator
<[7][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor grundskolan.

 

Till Utbildningsförvaltningen,

Hej.

Jag vill ha ut lönelistor för Sjöviksskolan, Årsta skolgränd.

Med vänlig hälsning,

Susannah N.

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #1328 e-postadress]

Är [9][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Utbildningsförvaltningen? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://start.stockholm/
6. mailto:[Registrators #1328 e-postadress]
7. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #1328 e-postadress]
9. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers