We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Nelly Bärgård please sign in and let everyone know.

Lönelista på Västerholms skolan i skärholmen

We're waiting for Nelly Bärgård to read a recent response and update the status.

Till Stockholms stad,
Jag är intresserad av att få ta del av Lönelista för skolpersonalen och lärarna på Västerholmskolan i Skärholmen.

Med vänlig hälsning, Nelly Bärgård Eriksson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nelly Bärgård <[Registrators #2606 e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2022 15:58
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista på Västerholms skolan i skärholmen

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag är intresserad av att få ta del av Lönelista för skolpersonalen och lärarna på Västerholmskolan i Skärholmen.

Med vänlig hälsning, Nelly Bärgård Eriksson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2606 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Nelly Bärgård please sign in and let everyone know.