Lönelista grundskolelärare Sundbyskolan Stockholm Stad

Johan Bengtsson made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Johan Bengtsson, please sign in to send a follow up message.

Till Stockholms stad,
Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Sundbyskolan Stockholms stad. Jag är intresserad av mellan och högstadiet (åk 4-9) som drivs i offentlig regi.

Med vänlig hälsning,

Johan Bengtsson

Funktion UTBF Personalavd,

1 Attachment

Hej

 

Vi tar fram lönelistor från vårt lönesystem, men där framgår inte vilken
årskurs en lärare undervisar på. Vi behöver därför en specificering vilka
befattningar du är intresserad av. Dessa återfinns på Sundbyskolan,
vänligen återkom med vilka befattningar du vill ha lönelista för.
Observera att vi inte skickar listor med namn till externa e-postadresser.
Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi skicka en utskriven lista
till valfri postadress alternativt kan du hämta listan i vår reception här
på Hantverkargatan 2F. Har du en anställning i Stockholms stad kan vi
skicka listan via e-post till din arbetsmail.

 

FÖRSKOLLÄRARE
FÖRSTELÄRARE KARRIÄRTJÄNST
LÄRARE BILD
LÄRARE GRS MATEMATIK/NATURORIENTERANDE ÄMNEN
LÄRARE GRS SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
LÄRARE GRS SVENSKA/SPRÅK
LÄRARE GRT MATEMATIK/NATURORIENTERADE ÄMNEN
LÄRARE GRT SVENSKA/SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
LÄRARE HUS H ÄMNEN
LÄRARE IDROTT
LÄRARE LÅGSTADIET
LÄRARE MELLANSTADIET
LÄRARE MOT FRITIDSHEM
LÄRARE MUSIK
LÄRARE SPECIALUNDERVISNING
LÄRARE TEXTILSLÖJD
LÄRARE TRÄ-METALLSLÖJD
SPECIALPEDAGOG

 

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 24 februari 2022 09:29
Till: Funktion UTBF Personalavd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
grundskolelärare Sundbyskolan Stockholm Stad

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[4][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 24 februari 2022 09:27

Till: Funktion UTBF Registrator
<[5][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista
grundskolelärare Sundbyskolan Stockholm Stad

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Johan Bengtsson <[6][Registrators #1303 e-postadress]>

Skickat: den 24 februari 2022 09:22

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[7][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista grundskolelärare
Sundbyskolan Stockholm Stad

 

Till Stockholms stad,

 

Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Sundbyskolan Stockholms stad.
Jag är intresserad av mellan och högstadiet (åk 4-9) som drivs i offentlig
regi.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Johan Bengtsson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[8][Registrators #1303 e-postadress]

 

 

 

Är [9][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

 

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #1303 e-postadress]
7. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #1303 e-postadress]
9. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers