Lönelista Eriksdalsbadet

The request is waiting for clarification. If you are Inna Matsaniouk, please sign in to send a follow up message.

Inna Matsaniouk

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja få ut handlingar kring lönelistan för de anställda på Eriksdalsbadet.

Med vänlig hälsning,
Inna Matsaniouk

Info IDR Idrott, Stockholm city

1 Attachment

Hej

Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän
handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en
avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan.
Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut,
vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är
fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den
kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:

1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.

Din begäran har diarienr: 2.8/2022/1533

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [1][e-postadress]

[2]motionera.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Inna Matsaniouk <[5][Registrators #1336 e-postadress]>

Skickat: den 17 maj 2022 11:57

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Eriksdalsbadet

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Jag skulle vilja få ut handlingar kring lönelistan för de anställda på
Eriksdalsbadet.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Inna Matsaniouk

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[7][Registrators #1336 e-postadress]

 

 

 

Är [8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:

 

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://motionera.stockholm/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. mailto:[Registrators #1336 e-postadress]
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1336 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers

Info IDR Idrott, Stockholm city

1 Attachment

Hej igen

 

Kan du precisera vilka uppgifter du vill ha.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [1][e-postadress]

[2]motionera.stockholm

 

[3]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[4]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

Från: Info IDR Idrott
Skickat: den 17 maj 2022 15:04
Till: '[Registrators #1336 e-postadress]'
<[Registrators #1336 e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Eriksdalsbadet

 

Hej

Idrottsförvaltningen har tagit emot din begäran om utlämnande av allmän
handling och påbörjar handläggningen snarast. Det kan komma att tas ut en
avgift enligt kommunens taxa beroende på begärans omfattning, se nedan.
Idrottsförvaltningen tar betalt för allmänna handlingar som lämnas ut,
vare sig utlämnandet sker digitalt eller på papper. Avgiften för detta är
fastställd av Stockholms kommunfullmäktige. Taxan är publicerad i den
kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar:

1-9 sidor är kostnadsfria
10 sidor kostar 50 kronor
Alla sidor därutöver kostar 2 kronor per sida.

Din begäran har diarienr: 2.8/2022/1533

 

 

Med vänlig hälsning

 

Mats Lidström

Registrator

 

Idrottsförvaltningen

Föreningsstöds- och bokningsenheten

Palmfeltsvägen 5

Box 8313 104 20  Stockholm

E-post: [5][e-postadress]

[6]motionera.stockholm

 

[7]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[8]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Inna Matsaniouk <[9][Registrators #1336 e-postadress]>

Skickat: den 17 maj 2022 11:57

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Eriksdalsbadet

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Jag skulle vilja få ut handlingar kring lönelistan för de anställda på
Eriksdalsbadet.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Inna Matsaniouk

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[11][Registrators #1336 e-postadress]

 

 

 

Är [12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [13][e-postadress]:

 

[14]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[15]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://motionera.stockholm/
4. http://www.stockholm.se/dataskydd
5. mailto:[e-postadress]
6. https://motionera.stockholm/
8. http://www.stockholm.se/dataskydd
9. mailto:[Registrators #1336 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #1336 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/sv/change_request/...
15. https://handlingar.se/sv/help/officers