Lönelista Controller/Budgethandläggare/samordnare mm, Regeringskansliet

The request is waiting for clarification. If you are Anna, please sign in to send a follow up message.

Till Regeringskansliet,

Jag vill ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom Controller, budgethandläggare, budgetsamordnare, samordnare för bidrag mm. Jag vill även se vilket departement som yrkestiteln + lön tillhör.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Anna

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

Du har begärt att få ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom controller, budgethandläggare, budgetsamordnare, samordnare för bidrag mm.

Vi kan inte ur det personaladministrativa systemet söka på roller eller funktionstitlar för anställda. Det vi kan söka på är tjänstebenämningar såsom departementssekreterare, kanslisekreterare, ämnesråd, kansliråd m.fl.

Vänliga hälsningar
Alexandra

Alexandra Rydberg Cordell
Departementssekreterare
Tfn 08-405 2146
Mobil 070 201 57 68
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna <[Registrators #1408 e-postadress]>
Skickat: den 21 juni 2022 18:44
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Controller/Budgethandläggare/samordnare mm.

Till Regeringskansliet,

Jag vill ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom Controller, budgethandläggare, budgetsamordnare, samordnare för bidrag mm. Jag vill även se vilket departement som yrkestiteln + lön tillhör.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Anna

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1408 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------