Till Stockholms stad,
Hej jag vill begära lönelistor i rinkby kista hemtjänst vilket är en ofentligt handling.

Med vänlig hälsning,
Anställd i staden

Funktion SD01 info, Stockholm city

1 Attachment

Hej!

Lönelista bifogad.

Hälsningar,

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen
HR-avdelningen
Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SD01 info <[e-postadress]>
Skickat: den 20 juni 2022 11:17
Till: Funktion SD01 HR <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löne lista i rinkby_kista hemtjänst

Hej!
Se begäran nedan.

Med vänliga hälsningar
Gabriella Åberg
Biträdande registrator/Administrativ assistent Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Borgarfjordsgatan 14 Box 7049, 164 07 Kista, Stockholm
Telefon: 08-508 01 000
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 20 juni 2022 10:52
Till: Funktion SD01 info <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löne lista i rinkby_kista hemtjänst

Hej!

Vänligen se begäran nedan.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anstäld <[Registrators #1404 e-postadress]>
Skickat: den 20 juni 2022 10:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Löne lista i rinkby_kista hemtjänst

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Hej jag vill begära lönelistor i rinkby kista hemtjänst vilket är en ofentligt handling.

Med vänlig hälsning,

Anställd i staden

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1404 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------