loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus

The request was partially successful.

Till Stockholms stad,

Begär alla loggade in- och utpasseringstider till Stockholms Stadshus för följande folkvalda politiker: Peter Wallmark, Martin Westmont och Linnea Vinge följande datum:

20210201; 20210215; 20210322; 20210412; 20210503; 20210531; 20210614; 20210628; 20210906; 20211004.

Med vänlig hälsning,
Peppar Peppar70

Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen, Stockholm city

Hej,

Vi har tagit emot din begäran och arbetar med att ta fram uppgifterna så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Yvonne Wennström
HR-administratör

Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 Stockholm
Telefon: +46-(0)8-508 295 63
Mobil:     +46-(0)76-122 95 63

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 11 oktober 2021 09:47
Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peppar Peppar70 <[Registrators #929 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2021 08:52
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus

Till Stockholms stad,

Begär alla loggade in- och utpasseringstider till Stockholms Stadshus för följande folkvalda politiker: Peter Wallmark, Martin Westmont och Linnea Vinge följande datum:

20210201; 20210215; 20210322; 20210412; 20210503; 20210531; 20210614; 20210628; 20210906; 20211004.

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #929 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

1 Attachment

Hej!

Här kommer de efterfrågade uppgifterna.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peppar Peppar70 <[Registrators #929 e-postadress]>
Skickat: den 11 oktober 2021 08:52
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus

Till Stockholms stad,

Begär alla loggade in- och utpasseringstider till Stockholms Stadshus för följande folkvalda politiker: Peter Wallmark, Martin Westmont och Linnea Vinge följande datum:

20210201; 20210215; 20210322; 20210412; 20210503; 20210531; 20210614; 20210628; 20210906; 20211004.

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #929 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Stockholms stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus'.

Att inte svara på en begäran på ett korrekt sätt är utom all kritik. Jag har bett om in och utpassingar, men endast fått halva svaret.
Stockholms stadshus är ett skyddsobjekt, och jag anser som medborgare att kunna granska hur detta uppfylls. Stockholms stadshus verkar inte ta sin uppgift på allvar ochhar ingen aning om vem eller vilka som befinner sig i Stadhuset, då en granskning av närvaron av ledamöter på KF inte motsvarar dem som passerat in och ut från stadshuset (varför passerar vissa ledamöter aldrig in och ut genom registrerande ingångar?).
Om det skulle förekomma en brand eller våldsattack har stadhuset ingen möjlighet att veta vem eller vilka som befinner sig i huset. Hanteringen av detta skyddsobjekt är under all kritik. Även begäran om intern granskning saknar process - vilket jag har begärt i ett annat fall. Verkar som hanteringen av mycket inom stadshuset saknar riktiga processer utan handlar om vissa personers godtycklighet och ad-hoc processer. Jag vill gärna övertygas om att det inte är så, men av mina förfrågningar så framkommer inget annat.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/loggade...

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej

Du kan vända dig till Justitieombudsmannen med din begäran om granskning.
I övrigt när det gäller granskningar av in och ut-passeringar hänvisar vi till tidigare svar.

Vad avser skyddsobjektet lämnar vi inte ut några uppgifter med hänvisning till 18 kap. 8 § 1 OSL.

Du har rätt att erhålla ett överklagningsbart beslut.

Med vänlig hälsning

Alin Ulug

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Peppar Peppar70 <[Registrators #929 e-postadress]>
Skickat: den 16 november 2021 09:29
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus

Till Stockholms stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus'.

Att inte svara på en begäran på ett korrekt sätt är utom all kritik. Jag har bett om in och utpassingar, men endast fått halva svaret.

Stockholms stadshus är ett skyddsobjekt, och jag anser som medborgare att kunna granska hur detta uppfylls. Stockholms stadshus verkar inte ta sin uppgift på allvar ochhar ingen aning om vem eller vilka som befinner sig i Stadhuset, då en granskning av närvaron av ledamöter på KF inte motsvarar dem som passerat in och ut från stadshuset (varför passerar vissa ledamöter aldrig in och ut genom registrerande ingångar?).

Om det skulle förekomma en brand eller våldsattack har stadhuset ingen möjlighet att veta vem eller vilka som befinner sig i huset. Hanteringen av detta skyddsobjekt är under all kritik. Även begäran om intern granskning saknar process - vilket jag har begärt i ett annat fall. Verkar som hanteringen av mycket inom stadshuset saknar riktiga processer utan handlar om vissa personers godtycklighet och ad-hoc processer. Jag vill gärna övertygas om att det inte är så, men av mina förfrågningar så framkommer inget annat.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/loggade...

Med vänlig hälsning,

Peppar Peppar70

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #929 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------