Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Malmö city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Malmö stad,

Jag begär ut Malmö stads så kallade "ljudidentitet" som resulterat i en ljudfil. Jag tar gärna emot denna ljudfil i komprimerat format (t.ex. mp3, ogg eller m4a) alternativt i ljudformat med förlustfri kompression (wav, flac et.c.).

Kan ni vänligen bifoga denna ljudfil i e-postmeddelande som svar på denna begäran?

Jag syftar på den ljudidentitet som skrivs om i denna nyhetsartikel från SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/...

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Till Malmö stad,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Malmö stads hantering av min begäran om allmän handling 'Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020'.

Jag undrar varför min begäran om allmän handling inte har fått svar på flera månader.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: http://handlingar.se/sv/request/ljudfil_...

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Stadskontoret Kommunstyrelsen, Malmö city

Hej Mattias

Din begäran är mottagen och är under handläggning.

Med vänliga hälsningar
Stadskontoret

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #504 e-postadress]>
Skickat: den 10 februari 2021 21:44
Till: Stadskontoret Kommunstyrelsen <[Malmö stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020

Till Malmö stad,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Malmö stads hantering av min begäran om allmän handling 'Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020'.

Jag undrar varför min begäran om allmän handling inte har fått svar på flera månader.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: http://handlingar.se/sv/request/ljudfil_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #504 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Stadskontoret Kommunstyrelsen,

En begäran om allmän handling ska hanteras skyndsamt och besvaras helst inom 2-4 arbetsdagar. Vad är det som dröjer med hanteringen av denna begäran?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Lucas Dietrichson, Malmö city

Hej Mattias,

jag fick din begäran om en ljudfil från Malmö stads ljudbank skickad till
mig. Här är en länk där du kommer åt ett spår som sammanfattar musiken:
[1]https://cityofmalmo.sharepoint.com/:u:/s...

 

Hälsar,

Lucas Dietrichson

 

Lucas Dietrichson 

Kommunikationsstrateg

 

MALMÖ STAD

Stadskontoret

Kommunikationsavdelningen

August Palms plats 1

205 80 Malmö

Mobil: 0708767342

[2][e-postadress]

[3]www.malmo.se

 

References

Visible links
1. https://cityofmalmo.sharepoint.com/:u:/s...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.malmo.se/

Mattias Axell left an annotation ()

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideell upphovsrätt har kompositören ändå kvar. Kompositören heter Magnus Börjeson.