Till Socialstyrelsen,

Jag önskar ta del av den lista på ca 250 st läkemedel som är kritiska att ha i lager vid höjd beredskap och krig, som ni tagit fram inom ramen för Regeringens uppdrag (https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...)

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,
Anton

Registrator Krisberedskap, The National Board of Health and Welfare

1 Attachment

Hej,
Bifogat finns begärd handling.

Med vänliga hälsningar
.....................................................................
Registrator/S
075-247 30 00

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen Verksamhetsutveckling, stöd och service
Registraturenheten
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anton <[Registrators #1319 e-postadress]>
Skickat: den 25 april 2022 11:14
Till: Socialstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lista på läkemedel vid krisberedskap

Till Socialstyrelsen,

Jag önskar ta del av den lista på ca 250 st läkemedel som är kritiska att ha i lager vid höjd beredskap och krig, som ni tagit fram inom ramen för Regeringens uppdrag (https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...)

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Anton

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1319 e-postadress]

Är [Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a... möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&a... samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------