Licenskostnad för Pega och Odoo

Leif Eriksson made this Freedom of Information request to Employment Service

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag undrar hur stor licenskostnad Arbetsförmedlingen har för ärendehanteringsprogramvaran Pega.

Och så undrar jag hur stor licenskostnad Arbetsförmedlingen har för ärendehanteringsprogramvaran Odoo.

Med vänlig hälsning,

Leif Eriksson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Registrator, Employment Service

Hej Leif!

Vi har mottagit din begäran om licenskostnader och vi hanterar det
skyndsamt!

 

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

 

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen

[1][AF e-postadress för begäran om allmän handling]

0771-10 05 66

Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

 

References

Visible links
1. mailto:[AF e-postadress för begäran om allmän handling]

Registrator, Employment Service

Hej Leif,

Här kommer svar på din begäran.

Licenskostnaden för Odoo är 0 SEK/år eftersom Odoo är en Open Source lösning.
Licenskostnaden för Pega bedömer Arbetsförmedlingen är sekretessbelagd av hänsyn till leverantören och kan inte lämnas ut.

Med vänlig hälsning
Therése Winqvist

Huvudregistraturen
Arbetsförmedlingen
[AF e-postadress för begäran om allmän handling]
0771-10 05 66
Telefontid: 9–12 helgfria vardagar

Tack för informationen!

Kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering som baseras på Pega, var på 172 000 000 kronor.

Hur mycket av dessa 172 000 000 kronor betalade Arbetsförmedlingen till Capgemeni under år 2019?

Med vänliga hälsningar,
Leif Eriksson

Registrator, Employment Service

Hej igen Leif,

Mot bakgrund till vår tidigare konversation med dig så har vi redan svarat att licenskostnaderna för Pega via vårt avtal med CAP är sekretessklassade av leverantörsskäl och det svaret gäller även nedan följdfråga. Vi kan inte heller bekräfta eller dementera huruvida nedan belopp på 172 MSEK är korrekt eller inte.

Med vänliga hälsningar

Mohammed Al-shakarchi
Huvudregistrator
Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning |
Arbetsförmedlingens Huvudkontor,
Elektrogatan 4, 171 54 Solna
Telefon: 010-486 60 38 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Eriksson <[Registrators #484 e-postadress]>
Skickat: den 12 juli 2020 03:15
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Svar på begäran om Licenskostnad för Pega och Odoo - Af-2020/0035 9968

Tack för informationen!

Kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering som baseras på Pega, var på 172 000 000 kronor.

Hur mycket av dessa 172 000 000 kronor betalade Arbetsförmedlingen till Capgemeni under år 2019?

Med vänliga hälsningar,
Leif Eriksson

show quoted sections

Till Registrator,

Jag är inte helt säker på att jag förstår ert svar.

Menar ni att ni inte kan bekräfta eller dementera att kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering som baseras på Pega, var på 172 000 000 kronor?

Menar ni att denna uppgift om beloppet också är sekretessklassat?

Med vänliga hälsningar,
Leif Eriksson

Registrator, Employment Service

Hej igen Leif,

Så som vi betonade tidigare kan vi ej yttra oss över uppgifter som är känsligt relaterade till leverantörssekretessen. Sekretessen gäller såväl offentliga samt röjda uppgifter om så skulle vara fallet. Återigen, av sekretesskäl kan vi inte kan vi inte bekräfta ifall summan du har angett stämmer samt/eller hur stor andel vi betalar till capgemeni.

Med vänliga hälsningar

Mohammed Al-shakarchi
Huvudregistrator
Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning |
Arbetsförmedlingens Huvudkontor,
Elektrogatan 4, 171 54 Solna
Telefon: 010-486 60 38 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: [e-postadress]
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Leif Eriksson <[Registrators #484 e-postadress]>
Skickat: den 14 juli 2020 02:03
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: Svar på begäran om Licenskostnad för Pega och Odoo - Af-2020/0035 9968

Till Registrator,

Jag är inte helt säker på att jag förstår ert svar.

Menar ni att ni inte kan bekräfta eller dementera att kontraktet som Arbetsförmedlingen tecknade med Capgemeni 2018, för en ny digital plattform för ärendehantering som baseras på Pega, var på 172 000 000 kronor?

Menar ni att denna uppgift om beloppet också är sekretessklassat?

Med vänliga hälsningar,
Leif Eriksson

show quoted sections