Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Gävleborg as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Jonas Bränning

Till Region Gävleborg,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Region Gävleborg

Hej Jonas,

Jag har lite problem att få med organisationsnummer i rapporten jag tar ut från vårat system. Går det bra med en fil utan den informationen?

Med vänlig hälsning
Ida Ottosson
______________________________
Ekonom
+4627077010
+46730286691
[e-postadress]
http://www.regiongavleborg.se/

Region Gävleborg
Ekonomiförvaltning
Ekonomiservice redovisning

Tillsammans skapar vi plats för din framtid
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1902 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Gävleborg,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se/, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1902 e-postadress]

Är [Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Gävleborg? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
http://www.regiongavleborg.se/dataskydd<http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/>

Jonas Bränning

Till Region Gävleborg,

Jag undrar varför ni inte kan få med organisationsnummer i filen?

Är det tekniska problem eller finns det en annan orsak?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Region Gävleborg

Hej,

Ja, det är i vårat system som vi tyvärr inte kan lägga till org.nr i rapporten vi tar ut. Då måste jag manuellt sitta och söka ut och skriva in dessa.

Med vänlig hälsning
Ida Ottosson
______________________________
Ekonom
+4627077010
+46730286691
[e-postadress]
http://www.regiongavleborg.se/

Region Gävleborg
Ekonomiförvaltning
Ekonomiservice redovisning

Tillsammans skapar vi plats för din framtid

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1902 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 08:57
Till: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Gävleborg,

Jag undrar varför ni inte kan få med organisationsnummer i filen?

Är det tekniska problem eller finns det en annan orsak?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Region Gävleborg,

Okey, då förstår jag, då får jag nöja mig med den övriga informationen så länge.

Skicka den gärna så fort som möjligt, tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Region Gävleborg

Hej Jonas,

Nu är filen klar. Dock är den alldeles för stor för att maila. Jag kan skicka en länk där du kan gå in och ladda ner filen. Men jag behöver en mailadress kopplad till ett bank-ID för att det ska fungera.
Vilken mailadress ska jag skicka till?

Med vänlig hälsning
Ida Ottosson
______________________________
Ekonom
+4627077010
+46730286691
[e-postadress]
http://www.regiongavleborg.se/

Region Gävleborg
Ekonomiförvaltning
Ekonomiservice redovisning

Tillsammans skapar vi plats för din framtid

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 maj 2023 10:36
Till: Ottosson Ida - EKF - Redovisningsteam <[e-postadress]>
Ämne: VB: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022
Prioritet: Hög

Med vänlig hälsning
Maria Cederholm
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1902 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 10:32
Till: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Gävleborg,

Okey, då förstår jag, då får jag nöja mig med den övriga informationen så länge.

Skicka den gärna så fort som möjligt, tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

show quoted sections

Till Region Gävleborg,

Hej,

Kan ni spara filen i ett annat öppet format än CSV i sådana fall, t.ex. OpenDocument-kalkylblad?

Då kommer filen att komprimeras. I annat fall ber jag er dela ut filen i fler filer.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gävleborg

Hej!
Ditt e-postmeddelande har kommit till den officiella e-postadressen för
Region Gävleborg.
Vi öppnar e-posten regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.

Vid akuta situationer, ring 112.

Vi kommer att behandla den information som inkommer i enlighet med
offentlighets- och sekretesslagen.

Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som
Region Gävleborg ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Hälsningar
Registrator
_____________________________
[1]www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg
Regionstab
Enhet för informationsförvaltning

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

::::::::::::::::::::::::

 

 

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs principer för dataskydd.
[2]www.regiongavleborg.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regiongavleborg.se/
2. http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/

Region Gävleborg

1 Attachment

  • Attachment

    Leverant rsreskontra september 2022.ods

    5.2M Download

Hej Jonas,

Här kommer filen. Hör av dig om något är oklart.

Med vänlig hälsning
Ida Ottosson
______________________________
Ekonom
+4627077010
+46730286691
[e-postadress]
http://www.regiongavleborg.se/

Region Gävleborg
Ekonomiförvaltning
Ekonomiservice redovisning

Tillsammans skapar vi plats för din framtid-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ottosson Ida - EKF - Redovisningsteam
Skickat: den 30 maj 2023 08:34
Till: '[Registrators #1902 e-postadress]' <[Registrators #1902 e-postadress]>
Ämne: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Hej Jonas,

Nu är filen klar. Dock är den alldeles för stor för att maila. Jag kan skicka en länk där du kan gå in och ladda ner filen. Men jag behöver en mailadress kopplad till ett bank-ID för att det ska fungera.
Vilken mailadress ska jag skicka till?

Med vänlig hälsning
Ida Ottosson
______________________________
Ekonom
+4627077010
+46730286691
[e-postadress]
http://www.regiongavleborg.se/

Region Gävleborg
Ekonomiförvaltning
Ekonomiservice redovisning

Tillsammans skapar vi plats för din framtid

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 26 maj 2023 10:36
Till: Ottosson Ida - EKF - Redovisningsteam <[e-postadress]>
Ämne: VB: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022
Prioritet: Hög

Med vänlig hälsning
Maria Cederholm
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1902 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 10:32
Till: Diariet LG, Gävle <[Region Gävleborg e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Gävleborg,

Okey, då förstår jag, då får jag nöja mig med den övriga informationen så länge.

Skicka den gärna så fort som möjligt, tack på förhand.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

show quoted sections