Leverantörsreskontra för 2019 och 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Gällivare municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Gällivare kommun,

Hej!

Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Om det är möjligt så önskas utdraget som en Excelfil med en rad per faktura (alltså inte en summering per leverantör).

Följande kolumner får gärna finnas med i utdraget:

1. Fakturanummer eller faktura-id.
2. Leverantörens namn.
3. Leverantörens organisationsnummer/momsnummer.
4. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
5. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
6. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Belopp
8. Datum när fakturan registrerades.
9. Ansvarskod, aktivitetskod, projektkod eller liknande.

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45