Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Mora municipality as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Birgit Larsson, Mora municipality

3 Attachments

Hej!

 

Jag bifogar en Excel-fil med vår leverantörsreskontra för 2019 och en fil
för första halvåret 2020, samt en fil med momsregistreringsnummer.

 

Kostnadsställe = Ansvar och Verksamhet

Kontonummer = Slag

Belopp exklusive moms = bokfört belopp

Datum när fakturan registrerades = Bokfdag

 

Jag kan skicka en lista med kontonamnen om så önskas.

 

Vänliga hälsningar

 

Birgit Larsson

Ekonomienheten

Mora kommun

0250-26136

 

 

 

Från: MK Funk Ekonomi <[e-postadress]>
Skickat: den 2 februari 2021 16:33
Till: Birgit Larsson <[e-postadress]>; Maria Eriksson
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra
2019 och första halvåret 2020

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Från: MK Funk Mora Kommun <[1][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 januari 2021 08:23
Till: MK Funk Ekonomi <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra
2019 och första halvåret 2020

 

 

Vänliga hälsningar

 

Registrator

---------------------------------------

Kommunstyrelseförvaltningen

Mora kommun

0250-260 00 

E-post: [3][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

------------------------------------------------------------------------

Från: Per Hagström <[4][Registrators #532 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 09:21
Till: MK Funk Mora Kommun <[5][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019
och första halvåret 2020

 

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra
för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela kommunen och
inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling,
ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni
bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje
inköp/faktura.

Vi vet  att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital
form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på
likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även
vi kan få detta utdrag i digital form. 

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide
till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner
här:

[6]https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp -
[7]https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden
öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #532 e-postadress]

Är [9][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Mora kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #532 e-postadress]
5. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://github.com/okfse/openprocurement...
7. https://openup.open-knowledge.se/
8. mailto:[Registrators #532 e-postadress]
9. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
11. http://handlingar.se/sv/help/officers

Till Birgit Larsson,

Tusen tack! En lista med kontonamnen vore toppen.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Birgit Larsson, Mora municipality

1 Attachment

Hej!

Här kommer en fil med kontonamnen.

Vänliga hälsningar

Birgit Larsson
Ekonomienheten
Mora kommun
0250-26136

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #532 e-postadress]>
Skickat: den 6 februari 2021 11:37
Till: Birgit Larsson <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Birgit Larsson,

Tusen tack! En lista med kontonamnen vore toppen.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections