Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela regionen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

RK Redovisning, Region Halland

2 Attachments

Hej,

 

Bifogar filer enligt er begäran om utlämnande av offentlig handling.

 

Med vänlig hälsning // Kate

-------------------------------------------------------

Kate Vaher-Käll

Ekonom
Ekonomiavdelningen
Regionkontoret

TFN: 035-13 49 19  MOBIL: 0727-17 49 19
E-POST: [e-postadress]
BESÖKSADRESS: Södra vägen 5, 30238 Halmstad
[1]www.regionhalland.se

 

Så behandlar Region Halland dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se/dataskydd

References

Visible links
1. http://www.regionhalland.se/

Till RK Redovisning,

Tack så mycket och trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Vaher Käll Kate RK EKONOMI, Region Halland

1 Attachment

Hej,

 

Jag råkade visst skick ett annat material till dig som inte motsvarar det
som efterfrågats. Bifogar nytt material. Ursäkta att det blev tokigt.
Punkterna 10 och 11 har vi inte tillgång till i Ekonomisystemet så de har
inte åtgärdats.

 

Med vänlig hälsning // Kate

----------------------------------------------

Kate Vaher-Käll
Ekonom
Ekonomiavdelningen
Regionkontoret

 

Från: RK Redovisning
Skickat: den 12 februari 2021 12:12
Till: [Registrators #528 e-postadress]
Ämne: Begäran om offentlig handling Region Halland

 

Hej,

 

Bifogar filer enligt er begäran om utlämnande av offentlig handling.

 

Med vänlig hälsning // Kate

----------------------------------------------

Kate Vaher-Käll

Ekonom
Ekonomiavdelningen
Regionkontoret

TFN: 035-13 49 19  MOBIL: 0727-17 49 19
E-POST: [1][e-postadress]
BESÖKSADRESS: Södra vägen 5, 30238 Halmstad
[2]www.regionhalland.se

 

Så behandlar Region Halland dina personuppgifter -
https://www.regionhalland.se/dataskydd

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regionhalland.se/

Till Vaher Käll Kate RK EKONOMI,

Vad bra, tack!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström