Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Anders Thoresson made this Freedom of Information request to Skövde municipality as part of a batch sent to 5 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Skövde municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Tack för att du kontaktar oss!

Detta är en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande. Vi gör
alltid vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202140564
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och
2020
Registreringsdatum
2021-04-29 klockan 16:33:29

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Nu återkommer vi till dig i ditt ärende

Hej Anders!

Tack för att du hör av dig till oss!

Skövde Kommuns Kontaktcenter har tagit emot ditt ärende och bedömt att
det behöver besvaras av ansvarig avdelning.

Vi vidarebefordrar ditt ärende till ekonomienheten för fortsatt
hantering och återkoppling.

Vi önskar dig en trevlig dag!
Vänligen,
Frida
Kommunvägledare

Kontaktcenter
Sektor styrning och verksamhetsstöd
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202140564
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och
2020
Registreringsdatum
2021-04-29 klockan 16:33:29

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Lise-Lott Lindelöf, Skövde municipality

Hej,

Tack för ert mejl.

Vi vill delge att vi tagit emot ert ärende och jobbar med att ta fram de uppgifter som ni efterfrågar.

Vi återkommer med svar till er efter helgen.

Vänligen Lotta

LiseLott Lindelöf
Ekonomiassistent
Sektor Styrning & Verksamhetsstöd
Avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning
Skövde Kommun
541 83 SKÖVDE
Tel: 0500 - 49 80 91
epost: [e-postadress]
www.skovde.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #612 e-postadress]>
Skickat: den 29 april 2021 16:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Skövde kommun <[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).

9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).

10. Belopp

11. Datum när fakturan registrerades.

12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #612 e-postadress]

Är [Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skövde kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Lise-Lott Lindelöf, Skövde municipality

Hej,

Vill återkoppla till er att er begäran är under bearbetning. Vill med detta mejl ge info om sammanställningen samt önskar återkoppling innan leverans.

Vi kan till vissa delar leverera det ni efterfrågar, det vårt system kan få fram genom en rutinartad åtgärd.

Med rutinartad åtgärd innebär att vi kan leverera en sammanställning per Skövde Kommuns organisationsnummer kopplat till fakturor med leverantörsnamn med totalbelopp, momsbelopp och referensangivelse, vilken levereras via mejl till er mejladress.

Tacksam för återkoppling om den är aktuell enl ovan info.

Vänligen Lotta

LiseLott Lindelöf
Ekonomiassistent
Sektor Styrning & Verksamhetsstöd
Avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning
Skövde Kommun
541 83 SKÖVDE
Tel: 0500 - 49 80 91
epost: [e-postadress]
www.skovde.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hej,

Tack för ert mejl.

Vi vill delge att vi tagit emot ert ärende och jobbar med att ta fram de uppgifter som ni efterfrågar.

Vi återkommer med svar till er efter helgen.

Vänligen Lotta

LiseLott Lindelöf
Ekonomiassistent
Sektor Styrning & Verksamhetsstöd
Avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Skövde Kommun
541 83 SKÖVDE
Tel: 0500 - 49 80 91
epost: [e-postadress]
www.skovde.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #612 e-postadress]>
Skickat: den 29 april 2021 16:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Skövde kommun <[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).

9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).

10. Belopp

11. Datum när fakturan registrerades.

12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #612 e-postadress]

Är [Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skövde kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------