Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Anders Thoresson made this Freedom of Information request to Helsingborg city as part of a batch sent to 2 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Anders Thoresson, please sign in to send a follow up message.

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

Ekonomi - SLF, Helsingborg city

3 Attachments

Hej,

Här kommer den lista du har begärt att få.

 

 

Hälsningar

-----------------------------------------------------------

Josefin Blomqvist · Ekonom
 

 

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för ekonomi
och styrning

Järnvägsgatan 14 ·
Postadress 251 89

Direkt 042-10 60 66 ·
Mobil 0732-31 15 95
Kontaktcenter 042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

 

 

 

Från: Ekonomiavdelningen - KSF <[e-postadress]>
Skickat: den 11 augusti 2021 11:09
Till: Ekonomi - SLF <[e-postadress]>
Ämne: VB: Ärende KC-1378584-Y1S7 │  begäran enligt Offentlighetsprincipen
- Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1  │ KC:07350667

 

 

------------------------------------------------------------------------

Från: Kommunstyrelsen - KSF
Skickat: den 11 augusti 2021 11:09:24 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,
Rom, Stockholm, Wien
Till: Ekonomiavdelningen - KSF
Ämne: VB: Ärende KC-1378584-Y1S7 │  begäran enligt Offentlighetsprincipen
- Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1  │ KC:07350667

 

 

[2]cid:image001.gif@01D3DBA5.6CABC6C0 Yvonne Andersson ·
Ärendesamordnare  

 

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för juridik och
service · Stadskansliet

Rådhuset · Postadress 251 89
Helsingborg

Direkt 042-10 50 55
Kontaktcenter 042-10 50 00
[3]helsingborg.se

Ciceron support:
[4][e-postadress] 
Mobil 0703-28 17 40

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via
e-post med oss. [5]Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsingborg.se/
3. http://www.helsingborg.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. https://helsingborg.se/personuppgifter

Hej Josefin!

Tack för ditt svar! Jag undrar dock om du har möjlighet att göra om utdraget, och för varje rad lägga till datum eller åtminstone år och månad då fakturan är registrerad hos er?

Om möjligt skulle jag också vilja ha ert interna verifikationsnummer för fakturorna med i exporten.

Och en fråga om kolumnrubrikerna: Är "Företag(T)" den förvaltning/nämnd hos er som står som mottagare av fakturan?

Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

Karlsson Henrik - SLF, Helsingborg city

Hej Anders,

Har du möjlighet att skicka över det mejl och underlag som Josefin skickade till dig. Josefin har avslutat sin tjänst hos oss, så det skulle underlätta för mig om jag kan se vad hon skrivit till dig och vilket material du fått.

Mvh

Henrik Karlsson · Teamchef Redovisning och system  

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för ekonomi och styrning
Besök: Järnvägsgatan 14 · Post:  251 89 HELSINGBORG
Direkt 042-10 71 81
Kontaktcenter 042-10 50 00
helsingborg.se
Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter här.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #638 e-postadress]>
Skickat: den 13 oktober 2021 10:09
Till: Ekonomi - SLF <[e-postadress]>
Ämne: Re: [WARNING - NOT VIRUS SCANNED] VB: Ärende KC-1378584-Y1S7 │  begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1  │ KC:07350667

Hej Josefin!

Tack för ditt svar! Jag undrar dock om du har möjlighet att göra om utdraget, och för varje rad lägga till datum eller åtminstone år och månad då fakturan är registrerad hos er?

Om möjligt skulle jag också vilja ha ert interna verifikationsnummer för fakturorna med i exporten.

Och en fråga om kolumnrubrikerna: Är "Företag(T)" den förvaltning/nämnd hos er som står som mottagare av fakturan?

Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

show quoted sections

Hej!

Absolut. Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Verifikationsnummer (det som fakturan blivit tilldelad i ert ekonomisystem).
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Tack på förhand,
Anders

Karlsson Henrik - SLF, Helsingborg city

Hej Anders,

Kan du bifogade det excelunderlag som du fått av oss sedan tidigare?

Mvh

Henrik

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #638 e-postadress]>
Skickat: den 22 oktober 2021 09:08
Till: Karlsson Henrik - SLF <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: [WARNING - NOT VIRUS SCANNED] VB: Ärende KC-1378584-Y1S7 │  begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1  │ KC:07350667

Hej!

Absolut. Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Verifikationsnummer (det som fakturan blivit tilldelad i ert ekonomisystem).

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).

9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).

10. Belopp

11. Datum när fakturan registrerades.

12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Tack på förhand,

Anders

show quoted sections