Lärarlönelistor högstadiet matematik/no/tk 2021 i Stockholms Stad

The request was partially successful.

Marielle Castenbäck

Till Stockholms stad,
Hej
Jag skulle vilja ha ut lönelistorna för mattte/no/tk lärare som arbetar i Stockholms stad. För 2021

Med vänlig hälsning/Marielle Castenbäck

Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen, Stockholm city

Hej,

För vidarebefordran till er HR-avdelning då det gäller utbildningsförvaltningen.

Med vänlig hälsning

Yvonne Wennström
HR-administratör

Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen
Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 april 2022 14:35
Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor högstadiet matematik/no/tk 2021

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marielle Castenbäck <[Registrators #1320 e-postadress]>
Skickat: den 25 april 2022 14:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor högstadiet matematik/no/tk 2021

Till Stockholms stad,

Hej

Jag skulle vilja ha ut lönelistorna för mattte/no/tk lärare som arbetar i Stockholms stad. För 2021

Med vänlig hälsning/Marielle Castenbäck

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1320 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF P-DIABAS,

2 Attachments

Hej

 

Här kommer önskad lönelista gällande mars 2022, vilket alltså är lön i
2021 års nivå eftersom nya löner för 2022 inte kommer förrän på majlönen.

 

Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till
externa e-postadresser. Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi
skicka en utskriven lista till valfri postadress alternativt kan du hämta
listan i vår reception här på Hantverkargatan 2F. Upp till 9 sidor är
kostnadsfritt, därefter tillkommer en avgift. Har du en anställning i
Stockholms stad kan vi skicka listan via e-post till din arbetsmail.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 25 april 2022 16:18
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor
högstadiet matematik/no/tk 2021

 

 

 

Hej!

 

För handläggning.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Liv Bäckström

 

Registrator & Objektspecialist

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv,
registratur och förvaltningsservice

 

Box 22049, 104 22  Stockholm

 

E-post: [4][e-postadress]

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[5][e-postadress]>

Skickat: den 25 april 2022 16:14

Till: Funktion UTBF Registrator
<[6][e-postadress]>

Kopia: [7][Registrators #1320 e-postadress]

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor
högstadiet matematik/no/tk 2021

 

Hej,

 

För vidarebefordran till er HR-avdelning då det gäller
utbildningsförvaltningen.

 

Med vänlig hälsning

 

Yvonne Wennström

HR-administratör

 

Stadsledningskontoret

Personalstrategiska avdelningen

Hantverkargatan 3D, 105 35 Stockholm

 

E-post: [8][e-postadress]

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[9][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 25 april 2022 14:35

Till: Funktion SLK Personalstrategiska avdelningen
<[10][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor
högstadiet matematik/no/tk 2021

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Marielle Castenbäck <[11][Registrators #1320 e-postadress]>

Skickat: den 25 april 2022 14:21

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[12][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlönelistor högstadiet
matematik/no/tk 2021

 

Till Stockholms stad,

 

Hej

 

Jag skulle vilja ha ut lönelistorna för mattte/no/tk lärare som arbetar i
Stockholms stad. För 2021

 

 

 

Med vänlig hälsning/Marielle Castenbäck

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[13][Registrators #1320 e-postadress]

 

 

 

Är [14][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [15][e-postadress]:

 

[16]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[17]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1320 e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[Registrators #1320 e-postadress]
12. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[Registrators #1320 e-postadress]
14. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[e-postadress]
16. https://handlingar.se/sv/change_request/...
17. https://handlingar.se/sv/help/officers