Länsstyrelsen I Västra Götalands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Västra Götaland County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, County Administrative Board of Västra Götaland County

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit emot din e-post och läser
inkommande mejl varje arbetsdag. I princip blir all post till
Länsstyrelsen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och
massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Om du redan har ett ärende så ange gärna det specifika ärendets
diarienummer eller skriv vad ärendet gäller när du kommunicerar med oss.
Du kan även följa ditt ärende via vårt [1]webbdiarium.
För att kunna skicka stora handlingar, över 11 Mb, till Länsstyrelsen
behöver du få en inbjudan till tjänsten Filskick.
Denna inbjudan får du genom att skicka en begäran till
[County Administrative Board of Västra Götaland County request email]<mailto:[County Administrative Board of Västra Götaland County request email]>

Vi strävar efter en digital ärendehantering, så vi vore tacksamma om ni
inte skickar både digitalt och i papper.

OBS! Detta autosvar skickas endast en gång per avsändare.

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gota...

Allvin Tobias, County Administrative Board of Västra Götaland County

1 Attachment

  • Attachment

    Arkivbeskrivning f r L nsstyrelsen V stra G talands 2019 14177 2019 1.pdf

    306K Download View as HTML

Hej,

 

bifogar arkivbeskrivning där efterfrågad information finns att tillgå.

 

__________________________________________________________________

 

Tobias Allvin

Arkivarie

Avdelningen för verksamhetsstöd

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

403 40 Göteborg

 

010-2245279

[email address]

[1]www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

 

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

o Använd e-postadress [2][County Administrative Board of Västra Götaland County request email]
o Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen
med oss.
o Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.
o För att kunna skicka stora handlingar, över 11 Mb, till Länsstyrelsen
behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna
inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till
[3][County Administrative Board of Västra Götaland County request email] med begäran om detta.

 

 

Information om hur vi hanterar personuppgifter

hittar du på [4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
2. mailto:[County Administrative Board of Västra Götaland County request email]
3. mailto:[County Administrative Board of Västra Götaland County request email]
4. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd