Länsstyrelsen I Västernorrlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Västernorrland County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen Västernorrland, County Administrative Board of Västernorrland County

1 Attachment

Hej!

Bifogat finner du vår senaste arkivbeskrivning.

Kan du utveckla vad du menar med "Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar"? Menar du vår arkivförteckning? På vår webb kan du se vår arkivförteckning fram till och med 2012.
 
Vi tillämpar Avgiftsförordningen vid utlämnande:
- 15-16 §§ på kopior och skannade handlingar till e-post, dvs. 9 sidor avgiftsfritt, 10:e sidan 50 kr och därutöver 2 kr per sida
- 4 § för den tid det tar att överföra elektroniska handlingar till e-post, dvs. 10 minuter avgiftsfritt, därefter 80 kr per varje påbörjad 10-minutersperiod
 
Vänligen,
Centraldiariet

Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 90 00
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #129 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:25
Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.[County Administrative Board of Västernorrland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Västernorrlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #129 email]

Är [County Administrative Board of Västernorrland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Västernorrlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Länsstyrelsen Västernorrland, County Administrative Board of Västernorrland County

Hej Elenor!

Hörde av min kollega att du fått vår arkivbeskrivning. Den innehåller även uppgifter enligt OSL 4 kap. 2 § förutom delar av punkt 2 - förteckning över myndighetens allmänna handlingar.

Om du vill ta del av arkivförteckningen behöver jag veta för vilken tidsperiod, länsstyrelserna bildades 1634

Vi tillämpar Avgiftsförordningen vid utlämnande:
- 15-16 §§ på kopior och skannade handlingar till e-post, dvs. 9 sidor avgiftsfritt, 10:e sidan 50 kr och därutöver 2 kr per sida
- 4 § för den tid det tar att överföra elektroniska handlingar till e-post, dvs. 10 minuter avgiftsfritt, därefter 80 kr per varje påbörjad 10- minutersperiod

Alla arkivförteckningar finns inte digitalt och då blir det en kopie-/skanningskostnad.

Vänliga hälsningar

Ylva Berg
Arkivansvarig

Länsstyrelsen Västernorrland
e-postadress: [County Administrative Board of Västernorrland County request email]
Postadress: 871 86 Härnösand
Besöksadress: Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 93 27

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Så behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #129 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:25
Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.[County Administrative Board of Västernorrland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Västernorrlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #129 email]

Är [County Administrative Board of Västernorrland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Västernorrlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------