Länsstyrelsen I Södermanlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Södermanland County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Södermanlands län, County Administrative Board of Södermanland CountyTack för ditt e-postmeddelande till länsstyrelsen.

Vi har tagit emot er e-post och den kommer att besvaras så snart som
möjligt.

Information om länsstyrelsen i Södermanlands län finns på
[1]www.sodermanland.lansstyrelsen.se

 

Med vänlig hälsning

Länsstyrelsen Södermanlands län
Tel 010-223 40 00

 

Detta meddelande går inte att svara på.

 

 

References

Visible links
1. http://www.sodermanland.lansstyrelsen.se/

Länsstyrelsen i Södermanlands län, County Administrative Board of Södermanland County

1 Attachment

Hej!
Här kommer Länsstyrelsen i Södermanlands läns arkivbeskrivning.

Med vänlig hälsning

Ärendeserviceenheten
Länsstyrelsen Södermanlands län
611 86 Nyköping

www.lansstyrelsen.se/sodermanland

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #142 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:35
Till: Länsstyrelsen i Södermanlands län <[County Administrative Board of Södermanland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Södermanlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #142 email]

Är [County Administrative Board of Södermanland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Södermanlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------