Länsstyrelsen I Skåne Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board in Skåne County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen Skåne, County Administrative Board in Skåne CountyTack för ditt mejl. Länsstyrelsen har mottagit ditt meddelande och
hanterar inkommande mejl varje arbetsdag.

 

Om ditt mejl rör ett ärende registreras det som en handling vi vårt
diarium. Du kan följa ditt ärende via vårt webbdiarium
[1]http://diarium.lansstyrelsen.se/default....   

Om du mejlat oss för att komma i kontakt med en medarbetare så skickar vi
det vidare till berörd personal. De återkommer till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till Länsstyrelsen allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
[2]www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd

 

Observera att detta är en automatgenererad e-post som du inte kan svara
på.

Med vänliga hälsningar
Länsstyrelsen Skåne
[3]www.lansstyrelsen.se/skane

 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
[4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Med vänliga hälsningar
Länsstyrelsen Skåne
[5]www.lansstyrelsen.se/skane<http://www.lansstyrelsen.se/skane>

References

Visible links
1. http://diarium.lansstyrelsen.se/default....
2. http://www.lansstyrelsen.se/skane/datask...
3. https://mail.lansstyrelsen.se/ecp/[County Administrative Board in Skåne County request email]/Organize/www.lansstyrelsen.se/skane%3chttp:/www.lansstyrelsen.se/skane%3e
4. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
5. file:///tmp/www.lansstyrelsen.se/skane%3chttp:/www.lansstyrelsen.se/skane%3e

M-RB-Arkiv, County Administrative Board in Skåne County

3 Attachments

Hej
Översänder Länsstyrelsens Skåne arkivbeskrivning den sista versionen. Arkivbeskrivning uppdateras regelbundet.

Nuvarande har Länsstyrelsen ingen upprättat beskrivning av allmänna handlingar, men information som beskriver myndighetens allmänna handlingar enligt SOL 4 kap. 2§ finns och kan lämnas ut om du kan precisera dig.

Med vänliga hälsningar
Natalia Drojjina
 
Arkivarie / Avdelningen för verksamhetsstöd / Serviceenheten
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen Skåne
Skickat: den 27 maj 2019 12:55
Till: M-RB-Arkiv <arkiv.[County Administrative Board in Skåne County request email]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Skåne Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,

Nån av er som kan skicka detta?
/Ann

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #140 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:34
Till: Länsstyrelsen Skåne <[County Administrative Board in Skåne County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Skåne Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #140 email]

Är [County Administrative Board in Skåne County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Skåne Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------