Länsstyrelsen I Örebro Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board in Örebro County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Örebro län, County Administrative Board in Örebro County

 Hej,

 

Tack för ditt mejl. Länsstyrelsen har tagit emot ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och handlägger ärenden och
svarar på frågor så snart som möjligt.

 

I princip blir all post till Länsstyrelsen allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Vi strävar efter en digital ärendehantering och är därför tacksamma om du
inte skickar handlingar både digitalt och på papper.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro

Växel: 010-224 80 00

[1]lansstyrelsen.se/orebro
[2]facebook.com/lansstyrelseniorebrolan

[3]twitter.com/lstorebro

[4]Så behandlar vi dina personuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/orebro/priv...
2. https://www.facebook.com/lansstyrelsenio...
3. https://twitter.com/lstorebro
4. https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-l...

Timonen Satu, County Administrative Board in Örebro County

1 Attachment

Hej

Skickar här de begärda handlingarna.

Med vänlig hälsning

Satu Timonen
Arkivarie
Telefon: 010-224 83 12
[email address]

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
facebook.com/lansstyrelseniorebrolan
twitter.com/lstorebro
Så behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #126 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:22
Till: Länsstyrelsen i Örebro län <[County Administrative Board in Örebro County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Örebro Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #126 email]

Är [County Administrative Board in Örebro County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Örebro Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------