Länsstyrelsen I Kalmar Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board in Kalmar County

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen Kalmar län, County Administrative Board in Kalmar County

1 Attachment

Hej

Jag bifogar den handling du söker.

Med vänliga hälsningar

Helena Wallner
Rättsenheten, samordnare för diariet
010-223 83 66
[email address]

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar
Besöksadress: Regeringsgatan 1
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10

www.lansstyrelsen.se, [County Administrative Board in Kalmar County request email]
Facebook: facebook.com/lstkalmar
Instagram:@lstkalmar, Twitter: @lstkalmar
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lstkalmar/

Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #137 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:31
Till: Länsstyrelsen Kalmar län <[County Administrative Board in Kalmar County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Kalmar Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #137 email]

Är [County Administrative Board in Kalmar County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Kalmar Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------