Länsstyrelsen I Jönköpings Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Jönköping County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Carlsson Erik, County Administrative Board of Jönköping County

1 Attachment

Hej,
Jag bifogar vår arkivbeskrivning här. Vi har ingen separat beskrivning av allmänna handlingar. Men flera av frågorna som en sådan ska beröra tas upp i arkivbeskrivningen.

Vänliga hälsningar
Erik Carlsson
Arkivarie/Dataskyddssamordnare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Direkttelefon 010-223 65 08
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #136 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:30
Till: Länsstyrelsen i Jönköpings län <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Jönköpings Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #136 email]

Är [County Administrative Board of Jönköping County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Jönköpings Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------