Länsstyrelsen I Blekinge Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board in Blekinge County

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Blekinge län, County Administrative Board in Blekinge County

Observera att detta är ett automatgenererat meddelande som du inte kan
svara på.

 

Länsstyrelsen Blekinge har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

I princip blir all post till Länsstyrelsen Blekinge allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedia normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om hur Länsstyrelsen Blekinge behandlar personuppgifter
[1]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Du kan följa ditt ärende via vårt webbdiarium 
[2]https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Länsstyrelsen Blekinge

 

Växel: 010-22 40 000

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4

371 86 Karlskrona

[3]www.lansstyrelsen.se/blekinge

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.lansstyrelsen.se/dataskydd
2. https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...
3. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län, County Administrative Board in Blekinge County

2 Attachments

Hej,

bifogar den arkivbeskrivning som finns i nu läget, en ny är under
utförande.

 

Med vänlig hälsning

 

Länsstyrelsen Blekinge län

Skeppsbrokajen 4, 371 86 KARLSKRONA

Växel: 010-22 40 000

e-post:  [1][Länsstyrelsen I Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling]

 

[2]lstlog-5cm-v-rgb (002)

 

References

Visible links
1. mailto:[Länsstyrelsen I Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling]