Kustbevakningen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Swedish Coastguard

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, The Swedish Coastguard

Hej!
Kustbevakningen har mottagit och diariefört er begäran med diarienummer 2019-1435.

Med vänlig hälsning

Anna Appelqvist
Registrator
Kustbevakningen
Box 5200, S-426 05 Västra Frölunda
Sweden
Telefon: +46 (0)31-726 90 02
Växel: +46 (0)776-70 70 00
www.kustbevakningen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #87 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:55
Till: Registrator
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kustbevakningen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #87 email]

Är [The Swedish Coastguard request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kustbevakningen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Thörngren, Sara, The Swedish Coastguard

1 Attachment

Hej!

Här kommer Kustbevakningens arkivbeskrivning.

Myndighetens arkivbeskrivning utgör även vår beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Hälsningar Sara

Sara Thörngren
Chefsjurist
Rättsenheten
Kustbevakningen
+46 (0)768-88 25 23
www.kustbevakningen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #87 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:55
Till: Registrator
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kustbevakningen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #87 email]

Är [The Swedish Coastguard request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kustbevakningen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan