Kungliga Biblioteket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Royal Library

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kungl biblioteket, Royal Library

1 Attachment

Hej,

 

Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 §
arkivlagen.

 

Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna handlingar från 2013 är
under arbete, men bifogar svar på de uppgifter som framgår av 4 kap. 2 §
OSL direkt nedan.

 

1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande
efter allmänna handlingar,

Se KB:s webbsida:
[1]https://www.kb.se/samverkan-och-utveckli...

 

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna
handlingar,

De sökmedel som finns till myndighetens allmänna handlingar är bl.a.
diariesystemet W3D3, klassificeringsstruktur, dnr. KB 1-2018 ,
arkivförteckning och arkivbeskrivning för perioden 1661-2012 (bifogas)

 

På Kb.se finns en systemförteckning publicerad utifrån
personuppgiftshantering: [2]https://www.kb.se/om-oss/dataskydd.html

 

3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten
för att ta del av allmänna handlingar,

I specialläsesalen finns myndighetens arkivförteckning i pappersform och i
elektronisk form. Där kan man söka, beställa fram och ta del av handlingar
från ämbetsarkivet.

 

4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,

Jenny Bäckström, funktionsansvarig för arkiv och registratur, se
kontaktuppgifter nedan.

 

5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på
uppgifter i sina handlingar,

De bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar är:

·         Uppgift om enskilds lån inom biblioteksverksamhet omfattas av
sekretess enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 40 kap 3 § (SFS
2009:400)

·         Sekretess i personaladministrativ verksamhet enligt
Offentlighets- och Sekretesslagen 39 kap 1-3 §§

·         Uppgifter i pågående offentliga upphandlingar enligt 19 kap. 3 §
och 31 kap. 16 § OSL

·         Uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder för byggnader,
lokaler och inventarier, exempelvis larmbeskrivningar, dörrkoder enligt 18
kap 8§. Enligt samma § sekretessbeläggs vissa uppgifter rörande
utställningslån till och från andra institutioner.

6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till
andra samt hur och när detta sker

Myndigheten inhämtar inte eller lämnar inte uppgifter till andra
myndigheter.

 

7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

Myndigheten äger inte rätt till försäljning av personuppgifter.

 

 

Vänligen

-------------------------------------------------------------------------

Jenny Bäckström
Funktionsansvarig för ämbetsarkiv och registratur
Avdelningen för verksamhetsstöd, Enheten för HR

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 31 39

E-post: [3][email address]
Webb: [4]www.kb.se

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info <[KB request email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:35
Till: Kungl biblioteket <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kungliga Biblioteket
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

 

 

-----

 

Kungliga biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Besöksadress: Humlegården, Stockholm

Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9-16)

 

E-post: [5][KB request email]

Webb: [6]www.kb.se

 

 

________________________________________

Från: Elenor Weijmar <[7][FOI #102 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 12:03

Till: Info

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kungliga Biblioteket
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][FOI #102 email]

 

Är [9][KB request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Kungliga Biblioteket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta
formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.kb.se/samverkan-och-utveckli...
2. https://www.kb.se/om-oss/dataskydd.html
3. mailto:[email address]
4. http://www.kb.se/ blocked::http://www.kb.se/
http://www.kb.se/
5. mailto:[KB request email]
6. http://www.kb.se/
7. mailto:[FOI #102 email]
8. mailto:[FOI #102 email]
9. mailto:[KB request email]
10. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
11. http://handlingar.se/sv/help/officers