Kronofogdemyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Enforcement Authority

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Swedish Enforcement Authority

Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan.

Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du
endast få det per post eller per telefon. Det finns lagar som hindrar oss
från att mejla information från våra register.

Vill du ha svar på annat än allmänna frågor är du välkommen att ringa oss
på 0771-7373 00.

För information om vår personuppgiftsbehandling se
[1]www.kronofogden.se/dinapersonuppgifter.

För ytterligare kontakt med Kronofogden gällande detta ärende ange
ärendenummer: 19MBKFM264881

Ärenderubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Kronofogdemyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna
handlingar

We have received your e-mail and will take care of it as soon as possible.

If you want information from our registry, such as debt information, you
can only get it by mail or by phone. There are laws that prevent us from
sending information from our registry by e-mail.

If you want answers to questions other than general questions, please call
us on +46 771 73 73 00.

For further contact with Kronofogden regarding this matter, please enter
the case number.

Subject: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kronofogdemyndigheten
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Kronofogden

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/dinapersonuppg...

Swedish Enforcement Authority

6 Attachments

Hej Elenor,

Jag vill inledningsvis be om ursäkt för dröjsmålet med att skicka de
begärda handlingarna. Det beror på den mänskliga faktorn där ditt mail
initialt hamnade fel hos oss.

Bifogar Kronofogdens arkivförteckning, som består av fem olika delar.
Arkivförteckningen är utformad så att den uppfyller kraven enligt 4 kap. 2
§ offentlighets- och sekretesslagen. Med anledning av att
Kronofogdemyndigheten byter diariesystem under hösten 2019 pågår nu ett
större arbete med att se över, uppdatera och anpassa arkivredovisningen.
Det arbetet inkluderar att se över hur uppgifterna enligt 4 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen kan förtydligas och tillgängliggöras på
ett bättre sätt. Som dokumenten nu är utformade blir den informationen
något otillgänglig vilket vi inte är nöjda med. Informationen ska också
publiceras i en lättillgängligt version sätt på vår webbplats. Det
pågående arbetet ska vara avslutat senast i november 2019.  
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
  

Mvh

 

Jens Västberg

Tf. enhetschef, förvaltningsrättsliga enheten, rättsavdelningen

Postadress: box 1050 172 21  Sundbyberg

Besöksadress: Esplanaden 1

Tel. dir: 010-579 29 04

[1]www.kronofogden.se

En myndighet för den som ska ha betalt, 
och för den som ska betala. 
 
Om du ställer ytterligare en fråga till oss, kom ihåg att skicka med
tidigare svar. 
Du kan också hitta information på [2]www.kronofogden.se

--------------------------------------------------------------------------

Från: [FOI #103 email]
Skickat: 2019-05-27 12:09:41
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kr onofogdemyndigheten
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kronofogdemyndigheten
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #103 email]

Är [Swedish Enforcement Authority request email] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kronofogdemyndigheten? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
[3]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

ID:19MBKFM264881

References

Visible links
1. http://www.kronofogden.se/
2. http://www.kronofogden.se/
3. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
4. http://handlingar.se/sv/help/officers