Krigsförsäkringsnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to War Insurance Committee

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

War Insurance Committee did not have the information requested.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Åsa Leander, War Insurance Committee

Hej,

Jag har fått din fråga nedan. Eftersom handlingarna inte finns hos Regeringskansliet ber jag dig kontakta Krigsförsäkringsnämndens ordförande Peter Fischier, tel. 076 1479 272, för fortsatt hantering av ärendet. Ett alternativ kan vara att kontakta Finansinspektionen (tel. 08-408 980 00), som är värdmyndighet för nämnden.

Med vänlig hälsning,

Åsa Leander
Ämnesråd
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 8039
Mobil 070-372 2961
[email address]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #105 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:05
Till: FI Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Krigsförsäkringsnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #105 email]

Är [War Insurance Committee request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Krigsförsäkringsnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------