Till Högskolan Väst,
Hej
Jag vill ha kopia på gällande avtal mellan Högskolan Väst och FEI Företagsekonomiska Institutet 1888 AB Org.nr. 556263-3288 rörande uppdragsutbildning Fastighetsmäklare 120 hp.

Med vänlig hälsning,
Håkan Eweo
Rosenstigen 11
26193 Saxtorp
mobil 0768890899

Registrator, University West

1 Attachment

Hej,

Här kommer kopia på avtalet.

Med vänlig hälsning

Sofia Johansson
Registrator
Högskolan Väst

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Håkan Eweo <[Registrators #495 e-postadress]>
Skickat: den 21 oktober 2020 16:23
Till: Registrator <[HV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kopia av avtal

Till Högskolan Väst,
Hej
Jag vill ha kopia på gällande avtal mellan Högskolan Väst och FEI Företagsekonomiska Institutet 1888 AB Org.nr. 556263-3288 rörande uppdragsutbildning Fastighetsmäklare 120 hp.

Med vänlig hälsning,
Håkan Eweo
Rosenstigen 11
26193 Saxtorp
mobil 0768890899

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #495 e-postadress]

Är [HV e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Högskolan Väst? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------