Kontaktuppgifter till skolor och fritidsgårdar i kommunen

Elin Wägner made this Freedom of Information request to Norrtälje municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej,

Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format, t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.

Tack på förhand,

Elin

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

2 Attachments

[1][IMG]

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har vidarebefordrats för handläggning.

Vi har bett mottagaren att återkomma till dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning
Sofia

Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
Fax: 0176-711 01
[2][Norrtälje municipality request email]
[3]www.facebook.com/norrtalje
[4]www.twitter.com/norrtalje
[5]www.norrtalje.se

Ditt ärende:
Hej,
Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst
e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens
regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format,
t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.
Tack på förhand,
x
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #370 email]
Är [Norrtälje municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Norrtälje kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:
[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Om du har ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer
KC2019132013 i kontakten med oss.

[8]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
1. http://www.norrtalje.se/
2. mailto: [Norrtälje municipality request email]
3. file:///tmp/www.facebook.com/norrtalje
4. file:///tmp/www.twitter.com/norrtalje
5. file:///tmp/www.norrtalje.se
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers

Registrator Barn och Skola, Norrtälje municipality

2 Attachments

Hej!

 

Barn- och utbildningskontoret har tagit emot din begäran och påbörjat
handläggning.

Vi återkommer så snart som möjligt.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Barn- och utbildningskontoret

 

Norrtälje kommun

Box 800, 761 28 Norrtälje

Besök: Estunavägen 14

 

Tel direkt: 0176-746 13

 

[1]www.norrtalje.se

 

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på [2]norrtalje.se/personuppgifter

 

Från: Kontaktcenter <[Norrtälje municipality request email]>
Skickat: den 27 september 2019 14:20
Till: Registrator Barn och Skola <[email address]>
Ämne: Meddelande från Kontaktcenter, Norrtälje Kommun - KC2019132013

 

[3][IMG]

Hej,

Vänligen ta kontakt med invånaren i följande ärende.

Ärendenummer: KC2019132013
Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontaktuppgifter till
skolor och fritidsgårdar i kommunen

Ärendebeskrivning:
Hej,
Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst
e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens
regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format,
t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.
Tack på förhand,
x
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[4][FOI #370 email]
Är [5][Norrtälje municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Norrtälje kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:
[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Inkom den: 2019-09-27 klockan 11:40:40
Adress för åtgärd:
Fakturanummer:
Fastighetsbeteckning:
Diarienummer:
Verksamhetens namn:

Namn: Elin Wägner
Telefon:
Epost: [8][FOI #370 email]
Adress:
Organisationsnummer:
Intern anteckning:

Med vänliga hälsningar

Sofia Rosendahl
Kontaktcenter

Kommunikationsavdelningen
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
Fax: 0176-711 01
[9][Norrtälje municipality request email]
[10]www.facebook.com/norrtalje
[11]www.twitter.com/norrtalje
[12]www.norrtalje.se

Om du skulle ha ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge
ärendenummer KC2019132013 i kontakten med oss.

[13]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
1. https://www.norrtalje.se/
2. https://www.norrtalje.se/personuppgifter
3. http://www.norrtalje.se/
4. mailto:[FOI #370 email]
5. mailto:[Norrtälje municipality request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers
8. mailto:[FOI #370 email]
9. mailto:%20[Norrtälje municipality request email]
10. file:///tmp/www.facebook.com/norrtalje
11. file:///tmp/www.twitter.com/norrtalje
12. file:///tmp/www.norrtalje.se

Registrator Barn och Skola, Norrtälje municipality

2 Attachments

Hej!

 

I dagsläget finns ingen sådan sammanställning att  tillgå för kommunens
skolor.

Vi hänvisar till vår hemsida där samtliga aktuella uppgifter finns att
hämta.

Se nedan för länk till våra verksamheter:

 

[1]https://www.norrtalje.se/info/barn-och-s...

 

 

Kontaktuppgifter fritidsgårdar i Norrtälje kommun:

 

Fritidsgårdar:

Brännäsgården Bältartorpsgatan 2, Norrtälje
 [2][email address] 0176-710 56

Gallerian Gottstavägen 8, Hallstavik  [3][email address]
0175-257 01

Punkten Köpmannagatan 3, Rimbo [4][email address] 0175-739 81

 

Ungdomshus:

Ungdomshuset Verket Baldersgatan 14, Norrtälje
[5][email address] 0176-710 40

 

 

Med vänlig hälsning
Registrator

Barn- och utbildningskontoret

 

Norrtälje kommun

Box 800, 761 28 Norrtälje

Besök: Estunavägen 14

 

Tel direkt: 0176-746 13

 

[6]www.norrtalje.se

 

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på [7]norrtalje.se/personuppgifter

 

Från: Kontaktcenter <[Norrtälje municipality request email]>
Skickat: den 27 september 2019 14:20
Till: Registrator Barn och Skola <[email address]>
Ämne: Meddelande från Kontaktcenter, Norrtälje Kommun - KC2019132013

 

[8]cid:0

Hej,

Vänligen ta kontakt med invånaren i följande ärende.

Ärendenummer: KC2019132013
Rubrik: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontaktuppgifter till
skolor och fritidsgårdar i kommunen

Ärendebeskrivning:
Hej,
Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst
e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens
regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format,
t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.
Tack på förhand,
x
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[9][FOI #370 email]
Är [10][Norrtälje municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Norrtälje kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:
[11]http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Inkom den: 2019-09-27 klockan 11:40:40
Adress för åtgärd:
Fakturanummer:
Fastighetsbeteckning:
Diarienummer:
Verksamhetens namn:

Namn: Elin Wägner
Telefon:
Epost: [13][FOI #370 email]
Adress:
Organisationsnummer:
Intern anteckning:

Med vänliga hälsningar

Sofia Rosendahl
Kontaktcenter

Kommunikationsavdelningen
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
Fax: 0176-711 01
[14][Norrtälje municipality request email]
[15]www.facebook.com/norrtalje
[16]www.twitter.com/norrtalje
[17]www.norrtalje.se

Om du skulle ha ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge
ärendenummer KC2019132013 i kontakten med oss.

[18]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
1. https://www.norrtalje.se/info/barn-och-s...
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. https://www.norrtalje.se/
7. https://www.norrtalje.se/personuppgifter
8. http://www.norrtalje.se/
9. mailto:[FOI #370 email]
10. mailto:[Norrtälje municipality request email]
11. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
12. http://handlingar.se/sv/help/officers
13. mailto:[FOI #370 email]
14. mailto:%20[Norrtälje municipality request email]
15. file:///tmp/www.facebook.com/norrtalje
16. file:///tmp/www.twitter.com/norrtalje
17. file:///tmp/www.norrtalje.se