Kontaktuppgifter till skolor och fritidsgårdar i kommunen

Elin Wägner made this Freedom of Information request to Stockholm city

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej,

Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format, t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.

Tack på förhand,

Elin

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Vi har tagit emot din e-post.

E-post innehåller normalt personuppgifter. Stockholms stad följer gällande
integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för behandling av personuppgifter vid förfrågningar och
korrespondens är som regel att behandlingen är uppgift av allmänt intresse
eller myndighetsutövning och det är anställda i Stockholms stad som
behandlar uppgifterna.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge ärendet (din fråga) behandlas.
En del ärenden diarieförs och arkiveras enligt arkivlagen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som kommunstyrelsen och dess förvaltning,
stadsledningskontoret, gör.

Varje nämnd i staden är ansvarig för sina behandlingar.

Du kan kontakta oss för att:

o få veta vilka personuppgifter vi har om dig
o begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig
o överföra (skicka) personuppgifter om dig som vi behandlar
o begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
o klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter
o begära att vi raderar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du vill göra något av ovanstående, eller har andra frågor som handlar
om hur vi skyddar dina personuppgifter, kan du kontakta dataskyddsombudet
hos berörd förvaltning. Kontakt till dataskyddsombud för kommunstyrelsen
och stadsledningskontoret: [1][email address]

För övriga förvaltningar i Stockholms stad se: [2]Kontakt

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det
hos Datainspektionen.
[3]Så gör du för att lämna klagomål eller tips, Datainspektionens
webbplats

 
Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsens registratur
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [4][Stockholm city request email]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Kontak...
3. Länk till annan webbplats, https://www.datainspektionen.se/vagledni...
https://www.datainspektionen.se/vagledni...
4. mailto:[email address]

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

Vi har vidarebefordrat din förfrågan till utbildningsförvaltningen som ansvarar för kommunens skolor och fritidsgårdar.

Med vänlig hälsning

Registrator

Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholm city request email]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Wägner <[FOI #369 email]>
Skickat: den 26 september 2019 12:46
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholm city request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontaktuppgifter till skolor och fritidsgårdar i kommunen

Hej,

Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format, t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.

Tack på förhand,

Elin

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #369 email]

Är [Stockholm city request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Amanda Folkebrant,

1 Attachment

Hej,

 

Ovan finner du bifogat en sammanställd lista med kontaktuppgifter till
alla kommunala grundskolor. Vad angår Stockholms stads fritidsgårdar så
organiseras dessa under respektive stadsdelsförvaltning. Vi hänvisar dig
därför till stadsdelsförvaltningarna för en sammanställning av
kontaktuppgifter till de kommunala fritids-och ungdomsgårdarna.

 

Du hittar också kontaktuppgifter alla fritids- och ungdomsgårdar i
kommunen på Stockholm stads hemsida
[1]https://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhet...

 

Du är välkommen att höra av dig om du skulle ha några frågor.

 

Med vänlig hälsning,

Amanda Folkebrant

Jurist

 

Utbildningsförvaltningen

Grundskoleavdelningen

Hantverkargatan 2F, 104 22 Stockholm

Telefon 08-508 33 001

www.stockholm.se

 

> -----Ursprungligt meddelande-----

> Från: Elin Wägner <[2][FOI #369 email]>

> Skickat: den 26 september 2019 12:46

> Till: Funktion Kommunstyrelsen <[3][Stockholm city request email]>

> Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontaktuppgifter till
skolor och fritidsgårdar i kommunen

>

> Hej,

>

> Jag vill begära ut en sammanställd lista med kontaktuppgifter, främst
e-postadresser, till alla skolor och fritidsgårdar som drivs i kommunens
regi. Jag efterfrågar att få uppgifterna i ett digitalt tabell-format,
t.ex. som rådata i csv, xls (Excel) eller ods.

>

> Tack på förhand,

>

> Elin

>

> -------------------------------------------------------------------

>

> Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

> [4][FOI #369 email]

>

> Är [5][Stockholm city request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

> [6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

>

> Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

> [7]http://handlingar.se/sv/help/officers

>

>

> Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

>

>

> -------------------------------------------------------------------

>

References

Visible links
1. https://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhet...
2. mailto:[FOI #369 email]
3. mailto:[Stockholm city request email]
4. mailto:[FOI #369 email]
5. mailto:[Stockholm city request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers