Kommunikationsplan för Ungvägledning

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Järfälla municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej,

Jag skulle vilja begära ut kommunikationsplan eller liknande till https://www.jarfalla.se/ungvagledning.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2019SC78567
Ärendebeskrivning:
Hej, Jag skulle vilja begära ut kommunikationsplan eller liknande till
https://www.jarfalla.se/ungvagledning. Med vänlig hälsning, Elenor
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #371 email] Är [Järfälla municipality request email] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Järfälla kommun? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din
webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

 

Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag.

 

För att veta mer om vad som räknas som personuppgift samt hur Järfälla
kommuns hanterar dina personuppgifter ber vi dig att ta del av vår
informationspolicy genom att klicka på denna länk:

 

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...