Kommunikationsplan för Ge fler en ärlig chans

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Employment Service should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej!

Jag vill begära ut kommunikationsplanen för kampanjen "Ge fler en ärlig chans".

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Mail: Hälsingegatan 38, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/