Kommunikation om Extinction Rebellions demonstrationer 6-7 november 2020

Jacob Karlsson made this Freedom of Information request to Police Authority

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Jacob Karlsson, please sign in to send a follow up message.

Till Polismyndigheten,

Jag skulle vilja, stödd av offentlighetsprincipen, begära ut:

All epost (och annan digital kommunikation) som skickats inom/till/från Polismyndigheten under hela 2020, som i kommunikationen nämner eller rör miljöaktivistorganisationen Extinction Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

Med vänlig hälsning,

Jacob Karlsson

Sent request to Police Authority again.

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

1 Attachment

 

Hej,

 

Polismyndigheten har tagit emot er ansökan om utlämnande av epost och
digital kommunikation avseende miljöaktivistorganisationen Extinction
Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

 

Er ansökan är opreciserad och en första sökning ger ett för omfattande
resultat och ni ombeds därför att avgränsa och förtydliga er ansökan. I
annat fall kan den komma att avslås.

 

Vidar Gothenby

Kommissarie

Chef beredning/ärendehanering

Avdelningskansliet
Nationella Operativa Avdelningen

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[1]polisen.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.polisen.se/