Kommunikation om Extinction Rebellions demonstrationer 6-7 november 2020

Jacob Karlsson made this Freedom of Information request to Police Authority

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Police Authority.

Till Polismyndigheten,

Jag skulle vilja, stödd av offentlighetsprincipen, begära ut:

All epost (och annan digital kommunikation) som skickats inom/till/från Polismyndigheten under hela 2020, som i kommunikationen nämner eller rör miljöaktivistorganisationen Extinction Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

Med vänlig hälsning,

Jacob Karlsson

Sent request to Police Authority again.

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

1 Attachment

 

Hej,

 

Polismyndigheten har tagit emot er ansökan om utlämnande av epost och
digital kommunikation avseende miljöaktivistorganisationen Extinction
Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

 

Er ansökan är opreciserad och en första sökning ger ett för omfattande
resultat och ni ombeds därför att avgränsa och förtydliga er ansökan. I
annat fall kan den komma att avslås.

 

Vidar Gothenby

Kommissarie

Chef beredning/ärendehanering

Avdelningskansliet
Nationella Operativa Avdelningen

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[1]polisen.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.polisen.se/

Till [email address],

Hej,

jag skulle vilja smala ner begäran, till:

All epost (och annan digital kommunikation) som skickats inom/till/från Polismyndigheten under 2-14 november 2020, som i kommunikationen nämner både miljöaktivistorganisationen Extinction Rebellion och företaget Sveaskog.

Med vänliga hälsningar,

Jacob Karlsson

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

begaran.allmanhandling@polisen.se, Police Authority

1 Attachment

Hej,

 

Polismyndigheten har tagit emot och registrerat din begäran. Ärendet har
fått ärendenummer: A720.036/2021.

 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

Funktionen för utlämnandeärenden

 

Polismyndigheten

Region Väst

405 90 Göteborg

[1][e-postadress]

Telefon Polisen 114 14

 

 

[2]cid:image001.jpg@01D277D7.3F135030

 

Tänk på miljön!

Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till [email address],

Hej,

Jag undrar hur behandlingen av detta ärende går?

Med vänliga hälsningar,

Jacob Karlsson

begaran.allmanhandling@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

begaran.allmanhandling@polisen.se, Police Authority

Hej Jacob,

Du kan förvänta dig ett besked idag.

Med vänlig hälsning

Moa Karlhagen
Sekrtetesshandläggare
Rättsavdelningen

Mobil: 073-4213207
[e-postadress]

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jacob Karlsson <[Registrators #503 e-postadress]>
Skickat: den 21 december 2021 11:52
Till: Begäran Allmän handling <[e-postadress]>
Ämne: [SUSPECTED SPAM] Re: A720.036/2021

Till [e-postadress],

Hej,

Jag undrar hur behandlingen av detta ärende går?

Med vänliga hälsningar,

Jacob Karlsson

show quoted sections

moa.karlhagen@polisen.se, Police Authority

2 Attachments

Hej Jacob,

 

Var god se bifogat besked.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Moa Karlhagen
Sekrtetesshandläggare
Rättsavdelningen

Mobil: 073-4213207

[e-postadress]

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[1]polisen.se

 

 

                         

References

Visible links
1. https://polisen.se/