Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Sara Larsson made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Voi och Moderata representanter i stadshuset Stockholm, inklusive pol sek, för hela 2021.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till Moderaternas kansli.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1238 e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2021 14:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Voi och Moderata representanter i stadshuset Stockholm, inklusive pol sek, för hela 2021.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1238 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SLK Rotel-I, Stockholm city

Hej,

Vi har tagit emot din mailförfrågan om kommunikation med Voi och ärendet är under handläggning. Vi återkommer när sammanställningen är klar.

Med vänliga hälsningar

____________________________________
Malin Fredholm
Biträdande borgarrådssekreterare

Finansroteln
Stadshuset
105 35 Stockholm
Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1
 
Telefon: 08-508 29 147
Mobil: 076-12 29 147
E-post: [e-postadress]
www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 19 november 2021 14:55
Till: Funktion SLK Rotel-I <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Hej,

Se begäran nedan.

Mvh/Registraturet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1238 e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2021 14:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Voi och Moderata representanter i stadshuset Stockholm, inklusive pol sek, för hela 2021.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1238 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Stockholms stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Kommunikation mellan Voi och Moderaterna' eftersom den är mycket försenad.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/kommuni...

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej!

Du kan skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet. Formulär finns på JO:s hemsida.

Ditt mejl har vidarebefordrats till Rotel 1 som hanterar din begäran.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1238 e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2021 14:35
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Till Stockholms stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Stockholms stads hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Kommunikation mellan Voi och Moderaterna' eftersom den är mycket försenad.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/kommuni...

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1238 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SLK Rotel-I, Stockholm city

1 Attachment

  • Attachment

    Inbjudan till Voi 15 Minute Cities Symposium Tisdag den 29 juni kl.10.30 11.45.html

    7K Download

Hej,
Jag beklagar att vårt svar dröjt något.

Bifogat är den kommunikation som framkom vid genomgång mellan VOI och våra representanter.

Med vänliga hälsningar

____________________________________
Malin Fredholm
Biträdande borgarrådssekreterare

Finansroteln
Stadshuset
105 35 Stockholm
Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1
 
Telefon: 08-508 29 147
Mobil: 076-12 29 147
E-post: [e-postadress]
www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 19 november 2021 14:55
Till: Funktion SLK Rotel-I <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Hej,

Se begäran nedan.

Mvh/Registraturet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1238 e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2021 14:21
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Voi och Moderaterna

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Voi och Moderata representanter i stadshuset Stockholm, inklusive pol sek, för hela 2021.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1238 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------