Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Trafikkontoret Stockholm Stad

Sara Larsson made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stockholms stad,

Jag vill få ut all kommunikation som skett mellan Tina Ghasemi Liljekvist och trafikkontoret Stockholm Stad.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

Funktion TK Trafikkontoret, Stockholm city

Hej!

Du har begärt att få ta del av all kommunikation som skett mellan Tina Ghasemi Liljekvist och trafikkontoret. Då trafikkontoret inte kan ta fram dessa uppgifter själva kommer vi att beställa detta från vår IT-leverantör TietoEvry, men vi skulle först behöva veta vilken tidsperiod din begäran avser. Så fort du har återkopplat till oss gör vi beställningen.

Med vänlig hälsning

Christian Svensson
 
Trafikkontorets och Exploateringskontorets registratur
Box 8311, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon expedition: 08-508 27 112
Telefon växel: 08-508 27 200
E-post: [e-postadress]
www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 7 december 2021 13:52
Till: Funktion TK Trafikkontoret <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Trafikkontoret Stockholm Stad

Hej!

Se begäran nedan.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1250 e-postadress]>
Skickat: den 7 december 2021 13:43
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Trafikkontoret Stockholm Stad

Till Stockholms stad,

Jag vill få ut all kommunikation som skett mellan Tina Ghasemi Liljekvist och trafikkontoret Stockholm Stad.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1250 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion TK Trafikkontoret,

Tack! För hela 2021. Jag vill också göra tillägget att personen i fråga ibland inte alltid använder alla sina efternamn, så vänligen sök också efter Tina Ghasemi och Tina Liljekvist också.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Funktion TK Trafikkontoret, Stockholm city

Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt
svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.

 

Vill du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan på våra gator och torg
eller parker? Ladda ner appen Tyck till eller använd vår e-tjänst:
[1]https://etjanst.stockholm.se/tycktill/

 

 

Med vänlig hälsning

 

Trafikkontoret, Stockholms stad

Registraturet
Box 8311, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon växel: 08-508 27 200
Telefon registraturet: 08-508 27 112
E-post: [2][e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[3]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://etjanst.stockholm.se/tycktill/
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.stockholm.se/dataskydd