Till Markaryds kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

Till Markaryds kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Markaryds kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Kommuners gällande kontoplaner 2022'.

Väntat länge på att få ett svar.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/kommune...

Med vänlig hälsning,

Lina

Christine Jönsson, Markaryd Municipality

2 Attachments

Hej Lina,

 

Bifogar Markaryds kommuns gällande kontoplan 2022. Önskar du ytterligare
information eller har några frågor är du välkommen att kontakta mig.

 

Vad gäller er begäran om en intern granskning av vår hantering av er
första begäran återkopplar vi till dig under nästa vecka.

 

Med vänlig hälsning

 

Christine Jönsson

Kommuncontroller

Kommunstyrelseförvaltningen

Markaryds kommun

Telefon: 0433-720 88

[1][e-postadress]

 

[2]Markaryds_kommun

[3]www.markaryd.se

 

” Markaryds kommun (Kommunstyrelsen) behandlar dina personuppgifter

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen

innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna
handlingar.

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar.

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida

([4]www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)”

 

 

Från: Lina <[5][Registrators #2021 e-postadress]>
Skickat: den 15 september 2022 11:16
Till: Markaryd-Ks
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Kommuners gällande kontoplaner 2022

 

Till Markaryds kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Markaryds kommuns
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Kommuners gällande kontoplaner 2022'.

Väntat länge på att få ett svar.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[6]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│[7][IMG]│[8]Kommuners gällande kontoplaner 2022 - en begäran om │
│ │allmän handling enligt offentlighetsprincipen till │
│ │Markaryds kommun - handlingar.se │
│ │ │
│ │eur01.safelinks.protection.outlook.com │
│ │ │
│ │Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens │
│ │kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan │
│ │ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i │
│ │annat fall vill jag bli informerad på förhand. Med │
│ │vänlig hälsning, Lina │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

Med vänlig hälsning,

Lina

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[9][Registrators #2021 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│[11][IMG] │[12]Registratorer och tjänstepersoner - handlingar.se│
│ │ │
│ │eur01.safelinks.protection.outlook.com │
└──────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. Ursprunglig URL: http://www.markaryd.se/. Klicka eller tryck om du har förtroende för den här länken.
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
4. Ursprunglig URL: http://www.markaryd.se/dataskyddsforordn.... Klicka eller tryck om du har förtroende för den här länken.
https://eur01.safelinks.protection.outlo...
5. mailto:[Registrators #2021 e-postadress]
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
9. mailto:[Registrators #2021 e-postadress]
10. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur01.safelinks.protection.outlo...